Productie en Distributie (PRODIS)

Productie en Distributie, bestaande uit 2 productielaboratoria (Campus Mechelen en Campus Gent), staat in voor de verwerking van de donaties van vol bloed, plasma, bloedplaatjes en granulocyten. In een eerste fase worden de donaties in de productielaboratoria in ontvangst genomen en geregistreerd in het bloedbank informaticasysteem. Vervolgens worden ze verder verwerkt om als gecontroleerd en afgewerkt bloedproduct afgeleverd te worden voor transfusie of als grondstof gebruikt te worden voor verdere fractionering.

Uit één zakje vol bloed worden 3 verschillende componenten verkregen: rode bloedcellen, plasma en buffy coat. De rode bloedcellen worden verwerkt tot een gedeleukocyteerd erytrocytenconcentraat. Het plasma kan verwerkt worden tot virus-geïnactiveerd plasma (VPVIM) of gebruikt worden voor de bereiding van stabiele plasmaderivaten. De buffy coats worden gepoold per 6 en verder verwerkt tot een gedeleukocyteerd en pathogeen-gereduceerd bloedplaatjesconcentraat verkregen wordt.

Op de hierboven beschreven standaard producten kunnen in functie van de vragen uit het ziekenhuis bijkomende bereidingen uitgevoerd worden zoals bestraling, wassen, volume reductie, … .

Meer informatie over de bloedproducten, de bestelprocedure, levering, tarifering, facturatie en attestatie vindt u hier.

Al de bereidingsstappen die een bloedproduct ondergaat, worden geregistreerd in het bloedbank informaticasysteem. Hierdoor is het mogelijk om een volledige traceerbaarheid, beginnende van de afgenomen donatie tot en met de finaal afgeleverde bloedproducten te verzekeren.

Zowel het logistieke gedeelte (o.a. de verpakking, bewaring, temperatuursbewaking en vervoer van deze bloedproducten), als de verwerking van de bloedproducten worden afgestemd op de meest recente wetenschappelijke literatuur om de best mogelijke kwaliteit voor het eindproduct te kunnen garanderen. Daarnaast wordt ook de Belgische wetgeving inzake bloedproducten en de kwaliteitsovereenkomst met de plasmafractioneerder gerespecteerd en wordt rekening gehouden met diverse buitenlandse en internationale richtlijnen.

Laatst aangepast op 11/07/18.