Wetswijziging m.b.t. medeondertekening (‘attestering’) door RKV

Met ingang van 26 januari 2019 is er opheffing van de wettelijke verplichting voor de ziekenhuizen om de verzamelattesten aangaande bloedproducten mee te laten ondertekenen door de bloedinstelling.

Tot 26 januari 2019 bepaalde de RIZIV wetgeving dat:

 • het ziekenhuis op regelmatige tijdstippen en op digitale wijze een verzamelattest van de individuele toedieningen van bloedproducten in het ziekenhuis moet opmaken en - na ondertekening door een arts van het ziekenhuis - moet bezorgen aan de bloedinstelling die de bloedproducten aan het ziekenhuis heeft geleverd.
 • de verantwoordelijke arts van de betrokken bloedinstelling het verzamelattest van het ziekenhuis mee moet ondertekenen (hieronder de ‘attestatie door de bloedinstelling’ genoemd)
 • de bloedinstelling het medeondertekende verzamelattest moet bezorgen aan het ziekenhuis met het oog op de aanrekening van de toegediende bloedproducten op de verpleegnota.
  (cfr het KB  20 APRIL 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige labiele bloedproducten, onder Artikels 5 en 6)

Deze verplichting om de verzamelstaten te bezorgen aan de bloedinstelling om ze te laten mede ondertekenen vervalt nu t.g.v. de publicatie, op 16 januari 2019, in het Belgisch Staatsblad van volgend KB:
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige labiele bloedproducten. - B.S. 2019-01-16.

Deze wetswijziging betekent een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging die er gekomen op initiatief van Rode Kruis-Vlaanderen dat met ondersteuning van Zorgnet-Icuro het voorstel tot wetswijziging indiende.  U vindt hier de Informatienota 2019/14 van Zorgnet-Icuro dienaangaande.

Aangezien het nieuwe KB geen bepaling bevat die de inwerkingtreding ervan vaststelt, treedt het in werking de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. op 26 januari 2019.

Gelieve bijgevolg niet langer naar Rode Kruis-Vlaanderen verzamelstaten door te sturen die betrekking hebben op bloedproducten toegediend in uw ziekenhuis na januari 2019.

 

Laatst aangepast op 31/01/19.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.