Collecte

Elke dag worden veilige en kwaliteitsvolle bloedproducten toegediend aan patiënten in de ziekenhuizen van Vlaanderen en een deel van Brussel. Zelfbedruiping is enkel mogelijk door de inzet van duizenden vrijwillige donoren die zich aanbieden op de meer dan 3000 mobiele bloedinzamelingen die jaarlijks georganiseerd worden of in een van de 11 donorcentra waar zowel bloedgevers, plasmagevers als bloedplaatjesdonoren welkom zijn.

Onder deze links kan je meer informatie met betrekking tot de locaties waar donaties mogelijk zijn of over het verloop van een bloed-, plasma- of bloedplaatjesdonatie vinden.

 

Bloeddonatie

Bloed doneren kan zowel op de mobiele collectes als in de donorcentra. Met de donatie van één zakje vol bloed kunnen meerdere patiënten geholpen worden, daar het vol bloed gefractioneerd en verwerkt wordt tot drie verschillende fracties: erytrocytenconcentraat, plasma en bloedplaatjesconcentraat.

Plasmadonatie

Donoren die plasma geven, komen naar een donorcentrum. Er zijn 11 donorcentra verspreid over Vlaanderen. Plasma afkomstig van plasmaferese kan verwerkt worden tot virusgeïnactiveerd plasma (VPVIM) of tot stabiele eindproducten via fractionering (gammaglobulinen, stabiele oplossing van plasma proteïnes (SOPP)).

Bloedplaatjesdonatie

De afname van bloedplaatjes wordt evenals een plasmadonatie in een donorcentrum uitgevoerd. Ze worden doorgaans afgenomen bij een donor met bloedgroep A of O en de donoren moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet bijvoorbeeld hun hemoglobinegehalte en bloedplaatjesaantal hoog genoeg zijn.

Laatst aangepast op 27/06/18.