Wijziging tarieven buiten derdebetalersregeling - update

03/01/23

De tarieven buiten derdebetalersregeling voor de verstrekkingen aangerekend door Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De nieuwe tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2023.

Bij het opladen van de prijslijst is er een fout ingeslopen. De juiste prijslijst is hier terug te vinden.