Wijziging tarieven buiten derdebeta-lersregeling - update

10/01/24

De tarieven buiten derdebetalersregeling voor de verstrekkingen aangerekend door Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De nieuwe tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2024.

De nieuwe prijslijst is hier terug te vinden.