Wijziging rapportering HLA antistof identificatie: nieuwe nomenclatuur voor antistoffen gericht tegen HLA-DQA en HLA-DP.

06/02/23

Op 24 januari 2023 is Eurotransplant gestart met de allocatie van donornieren op basis van een virtuele kruisproef. De klassieke allocatie met kruisproef in het donorcentrum loopt nog in parallel verder tot 24 april 2023.

Sinds die datum zijn de HLA laboratoria, betrokken bij orgaantransplantatie, en dus ook HILA, verplicht om de HLA DQA en DP typering van orgaandonors te rapporteren aan Eurotransplant. Zij gebruiken hiervoor een serologische matchdeterminant die eerder nooit officieel werd gebruikt.

Dit verplicht de HLA laboratoria eveneens om vanaf nu een nieuwe nomenclatuur te hanteren voor de rapportering van HLA antistoffen gericht tegen HLA-DQA en DPB1.  Detail van de nieuwe nomenclatuur kan u terugvinden op de website van het referentielaboratorium van het Eurotransplant referentie laboratorium HLA-DQA1 – Eurotransplant Reference Laboratory , DP HLA-DPB1 – Eurotransplant Reference Laboratory en HLA-DPA1 – Eurotransplant Reference Laboratory  . In geval van vragen kan u steeds contact nemen met de leden van de laboleiding HILA.