Resultaten enquête Transfusiebeleid na allogene stamceltransplantatie

16/12/21

De resultaten van de enquête 2020 rond transfusiebeleid na allogene stamceltransplantatie zijn beschikbaar. Deze enquête had als doel een stand van zaken op te maken en aanbevelingen te doen voor een gestandaardiseerde aanpak binnen de ziekenhuizen, zowel vanuit het standpunt van de hematoloog, de ziekenhuisbloedbank als de patiënt.

Hierbij een link met een samenvatting van de resultaten van de enquête aangevuld met gegevens uit de literatuur en van daaruit geformuleerde aanbevelingen. Dit verslag werd kritisch beoordeeld door de leden van het Medisch Comité van de Dienst voor het Bloed.

Voor inhoudelijke vragen betreffende dit document kan u contact opnemen met de auteurs Linda Joosten en Marie-Paule Emonds.