Implementatie PK7400 platform voor immunohematologische bepalingen en syfilis screening in CELA

03/10/22

In CELA worden in de loop van het najaar 2022 de drie PK7300 toestellen (Beckman Coulter) vervangen door drie PK7400 toestellen die voldoen aan de laatste IVDR regelgeving. Op deze toestellen wordt de bepaling van bloedgroepen (ABO, Rhesus D en -ondergroepen CcEe, en Kell) en anti-syfilis antistoffen uitgevoerd.

Na een uitgebreide validatie zal de implementatie van het nieuwe platform gefaseerd verlopen, waarbij telkens één oud toestel vervangen wordt door een nieuw toestel. De omschakeling zal lopen in de periode tussen 4/10/2022 (vervanging eerste toestel) en 6/12/2022 (vervanging laatste toestel).

Deze test is niet gedekt door BELAC accreditatie. De BELAC accreditatie wordt aangevraagd.