Bepaling Lutheran a (Lua)

02/08/23

De bepaling van het Lutheran a antigeen (Lua) wordt vanaf heden terug volgens de standaard serologische bepaling uitgevoerd. Voor deze test is BL als onderdeel van het laboratorium voor klinische biologie Rode Kruis-Vlaanderen geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 412-MED.