Retour Niet-Conforme bloedproducten

RKV kan retour van een niet-conform bloedproduct van uit het ziekenhuis naar het RKV goedkeuren in geval van:

  • Erytrocytenconcentraat met positieve DAT (directe antiglobuline test)
  • Bloedproducten met een defect dat niet ontstaan is het ziekenhuis en niet veroorzaakt is tijdens een transport georganiseerd door het ziekenhuis voor vervoer van het bloedproduct van uit RKV naar het ziekenhuis

In voorkomend geval vragen wij dat het ziekenhuis de aanvraag doet d.m.v. ROOS.  De ROOS handleiding beschrijft hoe de terugnames van niet – conforme of DAT + bloedproducten dienen te verlopen, alsook hoe de autorisatie verloopt. Via ROOS zal RKV de al of niet autorisatie voor retour en niet-aanrekening van de betrokken producten mededelen en zal RKV in geval van retour autorisatie meteen het nodige aantal lekdichte plastiek zakken (met absorberend materiaal en 3-lagige wand) aan het ziekenhuis bezorgen d.m.v. de ek. ziekenhuislusrit van IHcT naar het ziekenhuis.

Formulier als back up

Laatst aangepast op 16/04/24.