Erytrocytenconcentraat, gecompatibiliseerd

De Dienst voor het Bloed kan gecompatibiliseerde erytrocytenconcentraten geïndividualiseerd ter hand stellen. De aanvraag hiervoor moet samen met een aanvraagformulier en een staal voor de in onderaanneming uit te voeren immunohematologische testen bezorgd worden aan een bloedbanklaboratorium van Rode Kruis–Vlaanderen.

Hieronder wordt een bloedproduct beschreven dat specifieke kenmerken vertoont waardoor het bruikbaar is voor patiënten met bijzondere vereisten, voornamelijk op gebied van immunologische compatibilieit. 

Informatie over bereiding, bewaring e.d. kan u terugvinden in de oorspronkelijke productfiche.

Productcodes

Code 'Dienst voor het Bloed'

Cfr oorspronkelijke productfiche

 

RIZIV-Code

Gehospitaliseerd:            752 463

Niet-gehospitaliseerd:    752 452

Etikettering

Het erytrocytenconcentraat draagt het productetiket en een compatibiliteitslabel. Het compatibiliteitslabel vermeldt de identiteit (naam, voornaam en geboortedatum) en de bloedgroep van de patiënt, en de geldigheidsduur van het kruisproefresultaat.

Er kan enkel ABO-identisch bloed worden afgeleverd indien de bloedgroepbepaling bij de patiënt werd uitgevoerd op twee onafhankelijk afgenomen stalen, en concordant is.

Bij een gunstige (negatieve) kruisproef staat op het compatibiliteitslabel vermeld:  ‘Kruisproef: compatibel (KP)’

Uitzonderlijk kan bloed worden afgeleverd waarvoor de kruisproef ongunstig (positief) was. Dit is het geval  wanneer de patiënt auto-antistoffen heeft (zoals bij een auto-immuunhemolytische anemie) of HTLA-antistoffen (Hoge Titer, Lage Aviditeit) die klinisch onbelangrijk zijn maar de kruisproef verstoren. Op het compatibiliteitslabel staat dan vermeld : “Niet gekruist : ABO-compatibel”. In dergelijke gevallen wordt de compatibiliteit gerealiseerd hetzij door onderliggende klinisch belangrijke allo-antistoffen uit te sluiten, hetzij door zoveel mogelijk feno-compatibele erytrocytenconcentraten te selecteren.

 

Speciale voorzorgsmaatregelen

Het erytrocytenconcentraat mag slechts toegediend worden zolang het kruisproefresultaat geldt, doch nooit na de vervaldatum.

Indien het compatibiliteitslabel niet ‘Kruisproef: compatibel (KP)’ vermeldt, maar ‘Niet gekruist: ABO-compatibel’ is het risico op hemolytische transfusiereacties verhoogd als gevolg van eventueel aanwezige auto-antistoffen en/of van de mogelijke aanwezigheid van niet gedetecteerde allo-antistoffen. Daarom is het aan te raden deze transfusie uit te voeren overdag en onder strikte supervisie. Premedicatie, bv. met steroïden, kan overwogen worden, zeker in het geval van warme auto-immuunhemolytische anemie (WAIHA).

Aflevering

Op medisch voorschrift, na bestelling.

                                                                                                                                                                                

Laatst aangepast op 03/01/19.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.