Patiënt specifieke bestelling

HLA en/of HPA compatibele bloedplaatjesconcentraat

Producten

 

Procedure

Opstart dossier

Bij een 1e aanvraag/reactivatie dient er contact opgenomen te worden met de klinisch bioloog van het Rode Kruis-Vlaanderen via het bloedbanklab om de indicatiestelling te verzekeren. Vervolgens dient het Communicatieformulier van HLA compatibele bloedplaatjes ingevuld en opgestuurd te worden door het bloedbanklab van het aanvragend ziekenhuis naar cyta.gent@rodekruis.be (provincies Oost- en West-Vlaanderen) of cyta.mechelen@rodekruis.be (provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg). Zo beschikt het medisch secretariaat, verantwoordelijk voor het oproepen van donoren, over alle noodzakelijke gegevens.

Indien het gaat over een bijbestelling is het voldoende om het bestelformulier in te vullen en op te sturen zoals hieronder beschreven.

Eerste bestelling en bijbestelling

Voor de eigenlijke bestelling van HLA compatibele bloedplaatjes dient het Bestelformulier patiënt-specifieke bloedproducten ingevuld en opgestuurd te worden naar PRODIS Campus Mechelen.

Het is belangrijk dat bestellingen voor HLA compatibele bloedplaatjes minstens drie werkdagen voor de gevraagde leverdatum door het bloedbanklab van het aanvragend ziekenhuis worden doorgegeven.

 

Formulieren

Gecompatibiliseerde bloedproducten

De bestelling van gecompatibiliseerde bloedproducten dient te gebeuren via de aanvraagpaden van de bloedbanklabs van RKV volgens de beschreven procedure, die u hier kan terugvinden.

Autologe bloedproducten

Producten

Procedure

Een patiënt die in goede algemene gezondheid verkeert en/of een zeldzaam bloedtype heeft, kan op aanvraag van zijn behandelende arts vanaf 42 dagen voor een geplande ingreep wekelijks een afname ondergaan voor zover de hemoglobinewaarde bij de donor/patiënt boven de 110 g/L blijft.

Minstens één week voor de gewenste eerste afname dient er contact opgenomen te worden met de klinisch bioloog van het Rode Kruis-Vlaanderen via het bloedbanklab om de indicatiestelling te verzekeren. Vervolgens dient het Communicatieformulier Autologe Donatie ingevuld en opgestuurd te worden door het bloedbanklab van het aanvragend ziekenhuis naar medischsecretariaat.gent@rodekruis.be (provincies Oost- en West-Vlaanderen) of medischsecretariaat.mechelen@rodekruis.be (provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg). Zo beschikt het medisch secretariaat, verantwoordelijk voor het inplannen van de autologe donatie, over alle noodzakelijke gegevens.

Tenminste één week voor de eerste bloedafname moet er gestart worden met ijzersubstitutie.

Autologe donaties vinden enkel plaats in Donorcentrum Gent en Donorcentrum Mechelen.

De bloedzakken worden enkele dagen voor de ingreep geleverd aan de bloedbank van het ziekenhuis waar de ingreep zal plaatsvinden. Het blijft noodzakelijk om een kruisproef te laten uitvoeren voor de transfusie.

Wanneer een positieve serologie voor b.v. Hepatitis of HIV wordt vastgesteld, dan wordt het afgenomen bloedproduct na overleg met de behandelende geneesheer vernietigd en het verdere afnameprogramma onderbroken.

Bloedproducten die niet worden toegediend aan de patiënt mogen niet gebruikt worden voor andere patiënten en dienen te worden vernietigd.

 

Formulier

 

Granulocyten uit aferese

Producten

Procedure

Opstart dossier

Granulocyten worden enkel op aanvraag afgenomen. De procedure wordt gestart met een contact met de klinisch bioloog van het Rode Kruis-Vlaanderen via het bloedbanklab om de indicatiestelling te verzekeren. Vervolgens dient het Communicatieformulier van granulocyten uit aferese ingevuld en opgestuurd door het bloedbanklab van het aanvragend ziekenhuis naar medisch secretariaat campus Mechelen. De recrutering van geschikte donoren loopt via het aanvragend ziekenhuis. Na de selectie van een geschikte donor door de behandelende arts volgt een goedkeuring door de donorarts van het Rode Kruis-Vlaanderen. 

Bestelling en afname

Voor de eigenlijke bestelling van granulocyten uit aferese dient het Bestelformulier patiënt-specifieke bloedproducten ingevuld en opgestuurd te worden naar PRODIS campus Mechelen.

De afname gebeurt op maandag, woensdag en vrijdag bij geselecteerde donoren die bloedgroep compatibel zijn met de patiënt. Donoren worden onder supervisie van het ziekenhuis gestimuleerd met G-CSF (Neupogen) en Dexamethasone 12u voor de afname. Eenzelfde donor mag maximaal driemaal per jaar granulocyten geven en mag daarna gedurende drie maanden geen donatie meer doen. Deze procedures worden enkel uitgevoerd in het donorcentrum Mechelen.

 

Formulieren

Patiënt specifieke bloedproducten met bijzondere bereiding

Producten

Erytrocytenconcentraat

Bloedplaatjesconcentraat

Plasma

Procedure

De procedure wordt gestart met een contact met de klinisch bioloog van het Rode Kruis-Vlaanderen via het bloedbanklab om de indicatiestelling te verzekeren.

Voor de eigenlijke bestelling van de patiënt-specifieke bloedproducten dient minstens 24u op voorhand het Bestelformulier patiënt-specifieke bloedproducten ingevuld en opgestuurd te worden naar PRODIS campus Mechelen.

 

Formulieren

Laatst aangepast op 29/03/19.

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.