Normale bestelling

De term ‘normale bestelling’ refereert naar de bestelling bij Rode Kruis-Vlaanderen (RKV) van standaard bloedproducten ter systematische aanvulling van de bloedproducten voorraad in de ziekenhuisbloedbank.  Het ziekenhuis verricht de normale bestelling d.m.v. RKV’s web-based informatica applicatie, ROOS (Red Cross Online Ordering System), en de bestelde bloedproducten worden in het ziekenhuis afgeleverd d.m.v. de ‘Normale Levering’ procedure.

De overeenkomst van RKV met het ziekenhuis aangaande de levering van bloedproducten bepaalt dat voor een of meerdere van de standaard bloedproducten een ‘afgesproken voorraad’ in de ziekenhuisbloedbank is vastgelegd, overeenstemmend met het, voor een gegeven bloedproduct type, ‘ideale’ aantal eenheden beschikbaar in de ziekenhuisbloedbank na bevoorrading door RKV.  Dezelfde overeenkomst refereert daarenboven naar een advies vanwege RKV dat het ziekenhuis voor die bloedproducten waarvoor een afgesproken voorraad is vastgelegd het bereiken van een minimum ondergrens voor het aantal eenheden in stock van één type product of bloedgroep hanteert als alert signaal om bij RKV een normale bestelling d.m.v. ROOS uit te voeren ter aanvulling van de ziekenhuisbloedbankvoorraad voor alle voorraad producten.

De tussen RKV en ziekenhuis afgesproken ‘ideaal aantal’ en ‘minimum aantal’ parameters per bloedproduct type zijn vastgelegd in de ROOS applicatie.  De procedure ‘Wijziging van de ziekenhuisbloedvoorraad parameters in ROOS’ beschrijft de manier waarop de beide parameters worden vastgelegd en onderhouden door RKV in samenspraak met de verantwoordelijke van de ziekenhuisbloedbank.

 

 Bestelprocedure

De ROOS handleiding beschrijft hoe de normale bestelling van erytrocytenconcentraten, VPVIM of van bloedplaatjesconcentraten moet verricht worden om zodoende conform de procedure voor normale levering te kunnen afgeleverd worden in de ziekenhuisbloedbank in naam van en voor rekening van RKV. 
Bestraalde erytrocytenconcentraten en uitgebreid gefenotypeerde erytrocytenconcentraten ressorteren eveneens onder de producten die d.m.v. de normale bestelling procedure d.m.v. ROOS kunnen aangevraagd worden.
De noodprocedure voor bestellen bij uitval van ROOS vindt u in de ROOS handleiding.

VPVIM en erytrocytenconcentraten moeten voor uiterlijk 9u d.m.v. ROOS worden besteld om nog dezelfde dag aflevering d.m.v. de procedure voor normale levering mogelijk te maken.
Om onnodig gefragmenteerde, en daardoor inefficiënte, transporten te vermijden vraagt de ROOS applicatie om bij normale bestelling van VPVIM steeds minstens 6 eenheden, of een veelvoud van 6 eenheden, te bestellen.

Voor bloedplaatjesconcentraten is het uiterste besteltijdstip 11u en zal in zoverre beschikbaar nog dezelfde dag in de namiddag geleverd worden d.m.v. de procedure voor normale levering.  

 

Houdbaarheid PLC

Het schema hieronder toont de minimum houdbaarheid van de d.m.v de procedure voor normale levering geleverde bloedplaatjesconcentraten in functie van de leveringsdag en van de voorraad afspraak voor bloedplaatjesconcentraten met het ziekenhuis. 

Klik op de afbeelding voor een volledige schermweergave ervan.

Formulier (enkel te gebruiken bij noodprocedure)

Laatst aangepast op 16/04/24.