Bestelling bloedproducten voor transfusie door een categoraal ziekenhuis zonder laboratorium/bloedbankfunctie

Aanvraagprocedure gecompatibiliseerd bloedproduct voor transfusie door categoraal ziekenhuis

De aanvraagprocedure wordt gestart met een telefonisch contact met de klinisch bioloog van het Rode Kruis-Vlaanderen (RKV) via het bloedbanklab om de indicatiestelling te verzekeren. Voor de eigenlijke bestelling van het bloedproduct dient u vervolgens een voorschriftformulier in te vullen. Op dit formulier dient u aan te geven, naast gegevens van patiënt en voorschrijver:

  • Welk bloedproduct en het aantal u wenst aan te vragen
  • Informatie m.b.t. de facturatie

Een voorbeeld voorschriftformulier is op te vragen dienstvoorhetbloed@rodekruis.be

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende voorschriftformulier samen met het staal aan het bloedbanklab van RKV.

Indien het ABO/D type van de patiënt nog niet gekend is in het bloedbanklab van RKV (na verificatie door klinisch bioloog), dient een tweede, onafhankelijk afgenomen staal met aanvraagformulier voor een tweede ABO/D bepaling toegestuurd te worden met vermelding van het aanvraagpad ‘Aanvraag van gecompatibiliseerd EC door categoraal ziekenhuis’

  

Uitvoering van de aanvraag

Wanneer er een geschikt product beschikbaar is, zal het bloedbanklab de voorschrijver contacteren zodat het product opgehaald kan worden door de voorschrijver. De voorschrijver organiseert zelf het transport.

Hierbij is de voorschrijver verantwoordelijk voor de conforme bewaring en traceerbaarheid van het bloedproduct tijdens het transport.

Tevens dient de voorschrijver binnen drie werkdagen na ontvangst van het bloedproduct, de verpakkingsmaterialen, exambox inclusief alle conditioneringselementen, te retourneren naar RKV bloedbanklab van uitgifte.

Laatst aangepast op 31/07/18.