Ad-hocbestelling standaard bloedproducten

De term ‘ad-hocbestelling’ refereert naar bestelling door een ziekenhuis van één of meerdere bloedproducten bij Rode Kruis-Vlaanderen (RKV) omdat een standaard bloedproduct ontbreekt of niet meer in voldoende aantal beschikbaar is in de ziekenhuisbloedbank, en de terhandstelling in het ziekenhuis dermate dringend is dat de procedures voor normale bestelling en voor normale levering niet tijdig de betrokken bloedproducten kunnen beschikbaar maken in de ziekenhuisbloedbank.

Als het ziekenhuis de bloedproducten voorraad nauwlettend opvolgt dan zal ad hoc bestellen van VPVIM eerder uitzonderlijk zijn omdat de lange houdbaarheid van VPVIM het onder gewone omstandigheden mogelijk maakt om de VPVIM voorraad in een ziekenhuis aan te vullen door middel van normale bestellingen bij de hoofddepots te Gent en Mechelen. 
Uiteraard kan het ziekenhuis steeds zonder voorafgaand overleg met RKV een ad-hocbestelling van VPVIM plaatsen d.m.v. ROOS voor uitgifte in het hoofddepot te Gent of Mechelen.
Indien tijdens de sluitingsuren van de beide hoofddepots dringende uitgifte van VPVIM via één van RKV’s bloedbanklabs, te Leuven, Gent of Jette (UZBrussel), noodzakelijk is omwille van medische urgentie, dan zal de uitvoering ervan enkel kunnen gebeuren na goedkeuring door RKV’s klinisch bioloog met wachtdienst. U kan hem/haar bereiken door te bellen naar het telefoonnr. van het gekozen bloedbanklab, dit telefoonnr. vindt u onder Contactgegevens Diagnostiek.

Bestelprocedure

Zoals een normale bestelling moet een ad-hocbestelling verricht worden d.m.v. ROOS, nl. door gebruik van het ad-hocbestelling aanvraagscherm.  De noodprocedure voor bestellen bij uitval van ROOS vindt u in de ROOS handleiding.

Gelieve er op te letten dat een ad-hocbestelling d.m.v. ROOS steeds moet voorafgegaan worden door een telefonische contactneming met het RKV-depot te Mechelen of Gent, nl. het depot van waaruit de ad-hoclevering zal gebeuren: cfr de contactgegevens

De ROOS handleiding beschrijft hoe het ad-hocbestelling aanvraagscherm u vraagt om niet alleen de gevraagde bloedproducten te specificeren maar ook de dringendheidsgraad voor de ad-hocuitgifte van de bestelde bloedproducten te kiezen.  Deze dringendheidsgraad bepaalt hoe snel het aangevraagde bloedproduct na elektronische bestelling d.m.v. ROOS moet uitgegeven worden door RKV en bijgevolg de bestelde producten kunnen afgehaald worden door de transporteur. De dringendheidsgraad kan ook de uitgifte locatie beïnvloeden.
  
ROOS biedt vier dringendheids keuzemogelijkheden:

  • Hoogdringend: beschikbaarheid voor uitgifte door RKV binnen 30 min na ontvangst van de elektronische bestelling in ROOS. Om de transportduur zo kort mogelijk te houden kan het ziekenhuis bij de telefonische contactneming die steeds voorafgaat aan de ad-hocbestelling vragen om de producten - bij beschikbaarheid - uit te geven in de meest nabij gelegen RKV-locatie, bv. in één van RKV’s drie bloedbanklabs, te Leuven, Jette, of Gent.
  • Dringend: klaar voor uitgifte door RKV binnen 30 min na ontvangst van de elektronische bestelling in ROOS. 
  • Laagdringend (enkel voor levering op maandag t.e.m. zaterdag, niet op zondag noch op feestdagen): klaar voor uitgifte en voor afhaling door de transporteur bij RKV vanaf 7u op de in de ROOS-bestelling gespecificeerde datum. 
  • Laagdringend, voor een ziekenhuis met een afgesproken bloedplaatjes voorraad voor aanvulling van de PLC voorraad op maandagochtend, waarbij RKV het transport organiseert op zaterdag voorafgaand aan de feestdag op maandag of op dinsdag volgend op de feestdag op maandag.Er is de keuze om op zaterdag of op dinsdag een transport in naam van en voor rekening van RKV te organiseren, zodat de bestelde bloedplaatjes in het ziekenhuis afgeleverd worden voor uiterlijk 9u op zaterdag of dinsdag.  Bijgevolg moet het ziekenhuis in dit geval geen transport organiseren.  Indien er een tweede laagdringende bestelling geplaatst zal worden, is dit wel ten laste van het ziekenhuis.

 Houdbaarheid PLC

Het schema hieronder toont o.a. de houdbaarheid van het bloedplaatjesconcentraat bij ad-hocbestellingen. 

Klik op de afbeelding voor een volledige schermweergave ervan.

 

 Formulier (enkel te gebruiken bij noodprocedure)

 

Laatst aangepast op 16/04/24.