Ad-hocbestelling standaard bloedproducten

De term ‘ad-hocbestelling’ refereert naar bestelling door een ziekenhuis van één of meerdere bloedproducten bij Rode Kruis-Vlaanderen (RKV) omdat een standaard bloedproduct ontbreekt of niet meer in voldoende aantal beschikbaar is in de ziekenhuisbloedbank, en de terhandstelling in het ziekenhuis dermate dringend is dat de procedures voor normale bestelling en voor normale levering niet tijdig de betrokken bloedproducten kunnen beschikbaar maken in de ziekenhuisbloedbank.

Als het ziekenhuis de bloedproducten voorraad nauwlettend opvolgt dan zal ad hoc bestellen van VPVIM eerder uitzonderlijk zijn omdat de lange houdbaarheid van VPVIM het onder gewone omstandigheden mogelijk maakt om de VPVIM voorraad in een ziekenhuis aan te vullen door middel van normale bestellingen bij de hoofddepots te Gent en Mechelen. 
Uiteraard kan het ziekenhuis steeds zonder voorafgaand overleg met RKV een ad-hocbestelling van VPVIM plaatsen d.m.v. ROOS voor uitgifte in het hoofddepot te Gent of Mechelen.
Indien tijdens de sluitingsuren van de beide hoofddepots dringende uitgifte van VPVIM via één van RKV’s bloedbanklabs, te Leuven, Gent of Jette (UZBrussel), noodzakelijk is omwille van medische urgentie, dan zal de uitvoering ervan enkel kunnen gebeuren na goedkeuring door RKV’s klinisch bioloog met wachtdienst. U kan hem/haar bereiken door te bellen naar het telefoonnr. van het gekozen bloedbanklab, dit telefoonnr. vindt u onder Contactgegevens Diagnostiek.

Bestelprocedure

Zoals een normale bestelling moet een ad-hocbestelling verricht worden d.m.v. ROOS, nl. door gebruik van het ad-hocbestelling aanvraagscherm.  De noodprocedure voor bestellen bij uitval van ROOS vindt u in de ROOS handleiding.

Gelieve er op te letten dat een ad-hocbestelling d.m.v. ROOS steeds moet voorafgegaan worden door een telefonische contactneming met het RKV-depot te Mechelen of Gent, nl. het depot van waaruit de ad-hoclevering zal gebeuren: cfr de contactgegevens

De ROOS handleiding beschrijft hoe het ad-hocbestelling aanvraagscherm u vraagt om niet alleen de gevraagde bloedproducten te specificeren maar ook de dringendheidsgraad voor de ad-hocuitgifte van de bestelde bloedproducten te kiezen.  Deze dringendheidsgraad bepaalt hoe snel het aangevraagde bloedproduct na elektronische bestelling d.m.v. ROOS moet uitgegeven worden door RKV en bijgevolg de bestelde producten kunnen afgehaald worden door de transporteur. De dringendheidsgraad kan ook de uitgifte locatie beïnvloeden.
  
ROOS biedt vier dringendheids keuzemogelijkheden:

 • Hoogdringend: beschikbaarheid voor uitgifte door RKV binnen 30 min na ontvangst van de elektronische bestelling in ROOS. Om de transportduur zo kort mogelijk te houden kan het ziekenhuis bij de telefonische contactneming die steeds voorafgaat aan de ad-hocbestelling vragen om de producten - bij beschikbaarheid - uit te geven in de meest nabij gelegen RKV-locatie, bv. in één van RKV’s drie bloedbanklabs, te Leuven, Jette, of Gent.
 • Dringend: klaar voor uitgifte door RKV binnen 30 min na ontvangst van de elektronische bestelling in ROOS. 
 • Laagdringend (enkel voor levering op maandag t.e.m. zaterdag, niet op zondag noch op feestdagen): klaar voor uitgifte en voor afhaling door de transporteur bij RKV vanaf 7u op de in de ROOS-bestelling gespecificeerde datum. 
 • Laagdringend, voor een ziekenhuis met een afgesproken bloedplaatjes voorraad voor aanvulling van de PLC voorraad op maandagochtend, waarbij RKV het transport organiseert, in naam van en voor rekening van RKV, zodat de bestelde bloedplaatjes in het ziekenhuis afgeleverd worden voor uiterlijk 9u op maandag.  Bijgevolg moet het ziekenhuis in dit geval geen transport organiseren

Bemerking: tot en met 31 augustus 2018 kan het ziekenhuis bij een ad hoc bestelling dmv ROOS aan RKV de opdracht geven om in naam van het ziekenhuis een ad-hoctransport door IHcT aan te vragen.  Deze optie in ROOS vervalt vanaf 1 september 2018,  Vanaf die datum moet het ziekenhuis zelf, bij een ad-hocbestelling, het ad-hoctransport aanvragen bij een transporteur, tenzij het gaat over een ad-hoc Laagdringende bestelling door een ziekenhuis met een afgesproken bloedplaatjes voorraad voor aanvulling van de PLC voorraad op maandagochtend.

 Houdbaarheid PLC

Het schema hieronder toont o.a. de houdbaarheid van het bloedplaatjesconcentraat bij ad-hocbestellingen. 

Klik op de afbeelding voor een volledige schermweergave ervan.

 

 Formulier (enkel te gebruiken bij noodprocedure)

 

Laatst aangepast op 30/03/20.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.