Historiek

Enkele accenten in onze geschiedenis
1928-29: overstromingen
januari, begin februari en medio februari 1930: eerste briefwisseling
briefwisseling over een voordracht voor het plaatselijk comité
28 februari 1930: stichtingsvergadering en oprichting van het plaatselijk comité, de huisregels worden ondertekend
26 september 1930: aanvaarding door het Uitvoerend Comité
23 november 1930: officiële registratie van de afdeling Hoboken
Stichter: Mevr. Yvonne Preud'homme-Crets

Voorzitters:
1930-1933: Yvonne Crets
1933-1938: Julienne Fontigny
1938-1942: Dhr. Dr. Zimmerman
1942-1972: Apo. Georges Van Marsenille
1973-1975: Apo. Paul Mees
1976-1978: Gustave De Vocht
1978-1981: Jean Peckstadt
1982-1984: Dhr. Van Mulders
1985-1986: Jean-Paul Meys
1986-1986: Eric Dubois
1987-1995: Luc Willemse
1993-1999: Bruno Van Mieghem
2000- : Urbain Adriaenssens

Comité: 1942: samenstelling komiteit

Lokalen:
Maria Henriettalei 11
Oudestraat 47
Louizalei 26
Lambrechtsstraat 8 (vanaf mei '76)
Broydenborglaan 2 (vanaf 2003)

Activiteiten:

1940: verslag eerste oorlogsmaanden
1943: ' lichtafdruk' van de brief met toelating om een cursus eerste hulp te geven
1944: brief met de regels voor de 'Week van het Roode Kruis'
1945: hulp na de bombardementen te Antwerpen, Wilrijk, Hemiksem, Schelle en Kruibeke
1946: eerste naoorlogse jaarvergadering met verslag over de oorlogsjaren
1950: start werking JRK en cursusdienst
1951: oprichting ziekenhuisbibliotheek, uittreksel uit het verslag van het Uitvoerend Comité
1951: brief oprichting Uitleendienst, lijst met eerste materialen, regels en affiche
1953: hulp bij de overstromingen in Branst (Bornem)
1954: eerste bloedinzameling in Hoboken
1955: 25-jarig bestaan: tekst
1966: jeugdwerking Barmhartige Samaritaan aan lokaal Cdt. Weynstraat
1967: hulp na brand Innovation Brussel
1976: nieuw lokaal, Lambrechtsstraat 8
1980: 50-jarig bestaan
1989: 125-jarig bestaan van het Belgische Rode Kruis, diploma
1997: aandenken opheffing Gewest 1
2003: nieuw lokaal, Kasteel Broydenborg
2005: 75-jarig bestaan
2014: nieuwe naam, Zuiderdistrict
2030: 100-jarig bestaan

×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.