Historiek

Enkele accenten in onze geschiedenis
1928-29: overstromingen
januari, begin februari en medio februari 1930: eerste briefwisseling
briefwisseling over een voordracht voor het plaatselijk comité
28 februari 1930: stichtingsvergadering en oprichting van het plaatselijk comité, de huisregels worden ondertekend
26 september 1930: aanvaarding door het Uitvoerend Comité
23 november 1930: officiële registratie van de afdeling Hoboken
Stichter: Mevr. Yvonne Preud'homme-Crets

Voorzitters:

1930-1933: Yvonne Crets
1933-1938: Julienne Fontigny
1938-1942: Dhr. Dr. Zimmerman
1942-1972: Apo. Georges Van Marsenille
1973-1975: Apo. Paul Mees
1976-1978: Gustave De Vocht
1978-1981: Jean Peckstadt
1982-1984: Dhr. Van Mulders
1985-1986: Jean-Paul Meys
1986-1986: Eric Dubois
1987-1995: Luc Willemse
1993-1999: Bruno Van Mieghem
2000-2024: Urbain Adriaenssens
2025-2029:

Comité: 1942: samenstelling komiteit

Lokalen:
Maria Henriettalei 11
Oudestraat 47
Louizalei 26
Lambrechtsstraat 8 (vanaf mei '76)
Broydenborglaan 2 (vanaf 2003)

Activiteiten:

1940: verslag eerste oorlogsmaanden
1943: ' lichtafdruk' van de brief met toelating om een cursus eerste hulp te geven
1944: brief met de regels voor de 'Week van het Roode Kruis'
1945: hulp na de bombardementen te Antwerpen, Wilrijk, Hemiksem, Schelle en Kruibeke
1946: eerste naoorlogse jaarvergadering met verslag over de oorlogsjaren
1950: start werking JRK en cursusdienst
1951: oprichting ziekenhuisbibliotheek, uittreksel uit het verslag van het Uitvoerend Comité
1951: brief oprichting Uitleendienst, lijst met eerste materialen, regels en affiche
1953: hulp bij de overstromingen in Branst (Bornem)
1954: eerste bloedinzameling in Hoboken
1955: 25-jarig bestaan: tekst
1966: jeugdwerking Barmhartige Samaritaan aan lokaal Cdt. Weynstraat
1967: hulp na brand Innovation Brussel
1976: nieuw lokaal, Lambrechtsstraat 8
1980: 50-jarig bestaan
1989: 125-jarig bestaan van het Belgische Rode Kruis, diploma
1997: aandenken opheffing Gewest 1
2003: nieuw lokaal, Kasteel Broydenborg
2005: 75-jarig bestaan
2014: nieuwe naam, Zuiderdistrict
2020: 90-jarig bestaan, Corona-crisis
2030: 100-jarig bestaan