Brugfiguren

Onderwijs kan een belangrijke hefboom zijn om maatschappelijk kwetsbare kinderen betere toekomstkansen te geven. Met ons Brugfigurenproject ondersteunen we scholen bij die belangrijke opdracht.

Extra begeleiding voor kinderen
Sommige kinderen hebben het moeilijk op school en kunnen extra begeleiding goed gebruiken. Denk maar aan  kinderen van wie de ouders recent gescheiden zijn, kinderen met een handicap, kinderen van wie een ouder of grootouder overleden is, kinderen uit kwetsbare of allochtone gezinnen en anderstalige nieuwkomers.

Scholen doen grote inspanningen om deze kinderen betere toekomstkansen te geven. Toch zijn er nog altijd kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij het schoolsysteem. De kloof tussen het thuis- en schoolmilieu is een van de belangrijkste oorzaken. Sommige kinderen starten met een achterstand die tijdens hun schooljaren vaak nog toeneemt.

De kloof helpen verkleinen
Deze kwetsbare kinderen hebben nood aan iemand die een brug slaat tussen school en thuis. Met ons Brugfigurenproject zorgen wij daarvoor. Op school of bij de gezinnen thuis zorgen wij voor extra begeleiding. Bij huistaken, maar ook bij activiteiten in de klas. Zo helpen we de kloof te verkleinen.

Omdat we de kinderen zo goed mogelijk willen helpen, ontwikkelden we een evidence-based richtlijn. Ze bevat aanbevelingen die maken dat de activiteiten van onze vrijwilligers echt helpen. Zoals de kinderen ondersteunen bij niveau-lezen en rekenen, samen naar de bibliotheek gaan, puzzelen, gezelschapsspelletjes spelen, enzovoort. De ouders betrekken we er zoveel mogelijk bij.

Op vraag van een school
Onze Brugvrijwilligers komen altijd langs op vraag van een school (C.L.B.). Niet alleen basisscholen, maar ook kleuterscholen kunnen gratis op ons rekenen. Een vrijwilliger biedt ondersteuning aan een maatschappelijk kwetsbaar kind of aan een groepje kinderen. Onze vrijwilligers leiden we speciaal op voor deze taak.

Kunnen we je helpen?
Wil je school gratis een beroep doen op ons Brugfigurenproject?
Wil je zelf brugfiguur worden?

Contacteer onze verantwoordelijke Karen Caselli, via mail: socialehulpverlening@zuiderdistrict.rodekruis.be.

Fotos: Rode Kruis-Vlaanderen