Eerste hulp

Wie snel kan optreden na een ongeval, voorkomt vaak erger. Eerste hulp verlenen is makkelijker dan je denkt: met kleine, eenvoudige handelingen kun je al veel doen.
Een brandwonde afkoelen onder de kraan, een bloeding onder controle houden met een drukverband...

Mensen zelfredzaam maken is onze missie. Onze lesgevers zijn goed opgeleid en beschikken over uitstekend didactisch lesmateriaal. We maken de oefeningen zo realistisch mogelijk en praktijkbeleving staat centraal.
Al onze eerstehulprichtlijnen en -publicaties zijn wetenschappelijk onderbouwd.
We volgen actief de internationale richtlijnen en vullen ze aan met onze jarenlange expertise, ervaring en onderzoek. Deze ‘evidence-based’ aanpak garandeert dat we altijd de beste adviezen geven.

Alle informatie bij Paula De Roover
Zij beschikt over een team van 3 lesgevers en 4 simulanten.

Uiteraard kan je ook bij onze verantwoordelijke terecht als je lesgever of simulant wil worden.
Opleiding tot lesgever na het behalen van het brevet van de combinatiecursus volgt een intensieve opleiding van  10 dagen met examens.
Opleiding tot simulant na het behalen van het brevet van de combinatiecursus volgt een intensieve opleiding van 10 dagen met examen.