Recente evolutie

Rode Kruis - Afdeling Wilrijk werd medio 2014 vrijwillig ontbonden. Alle activiteiten, het werkgebied en de beschikbare middelen werden overgedragen aan de buurafdeling Hoboken.
Om dit uitgebreide werkterrein duidelijk en neutraal te benoemen voor alle inwoners, werd gekozen voor de naam "Zuiderdistrict". De nieuwe naam zal de district overschrijdende werking van de twee vroegere afdelingen illustreren.
Deze naam wordt al geruime tijd door de media gebruikt om de twee districten te benoemen.
Hierdoor is het werkgebied van Zuiderdistrict in oppervlakte en naar inwonersaantal verdubbelen (t.o.v. een van de samenstellende delen).
Dit alles was het logische gevolg van de jarenlange intensieve samenwerking tussen de afdelingen Hoboken en Wilrijk. Op deze manier kan één goed georganiseerde Rode Kruisafdeling in de twee zuidelijke, Antwerpse districten verder worden uitgebouwd om optimaal aan de vragen en de noden van de ganse bevolking te kunnen voldoen.
In de eerste plaats zet Zuiderdistrict verder in op naambekendheid, het rekruteren van nieuwe vrijwilligers uit de twee districten en wordt er ingespeeld op de verschillende noden binnen Wilrijk en Hoboken.
Op 1 januari 2024 komt er stilaan een evenwicht qua woonplaats van de vrijwilligers in zicht:

Vrijwilligers: Hoboken 37 %  en Wilrijk 20 %

Comitéleden: Hoboken 42 %  en Wilrijk 29 %

Zuiderdistrict moet verder evolueren tot een sterk merk en biedt alle kansen aan de afdeling om verder te groeien.
We brengen hiermee de boodschap dat elke inwoner altijd op ons kan rekenen.

Het lokaal van afdeling Zuiderdistrict is gevestigd in Kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2 te Hoboken  zuiderdistrict.be.