Zorgbib

In een ziekenhuis of zorgvoorziening kunnen een goed boek, een cd of dvd wonderen doen. Daarom organiseren we Zorgbib. De kerntaak van Zorgbib valt perfect te omschrijven met de slagzin ‘Zorgbib, meer dan een boek’. Naast het uitlenen van boeken, cd’s en dvd’s … maken onze vrijwilligers vooral tijd voor een kort bezoek of een gesprekje met patiënten en bewoners.

Uitgebreide bibliotheek en een praatje

Het aanbod van onze Zorgbib is erg ruim en op maat van de bewoners en patiënten. We hebben boeken, strips, cd’s, dvd’s, maar ook voorleesboeken, Daisyboeken (luisterboeken) en kijkboeken. We hebben aangepaste materialen voor activiteitenbegeleiding van ouderen, en reminiscentiemateriaal om herinneringen op te roepen bij personen met dementie.

Sociaal contact staat centraal bij Zorgbib. Onze vrijwilligers maken met plezier tijd voor een praatje met de patiënt of de bewoner. Naast de boekenronde en de gesprekjes organiseren we voorlees- of vertelmomenten voor oudere bewoners van een zorgcentrum.

Zuiderdistrict was actief

  • Hoge Beuken (geriatrie en jeugdpsychiatrie in Hoboken)
  • Heydehof (woonzorgcentrum in Hoboken)
  • Groenveld (woonzorgcentrum in Wilrijk)

Deze activiteit in Hoge Beuken (sinds 1951) hebben we omwille van het ontbreken van vrijwilligers jammer genoeg moeten stopzetten.
In Heydehof en Groenveld blijft Rode Kruis - Vlaanderen het materiaal aanleveren en wordt het uitlenen verzorgd door vrijwilligers van de instelling. Uiteraard kunnen we kandidaat vrijwilligers uitsturen naar de nog actieve uitleenpunten.

Zorgbib in jouw ziekenhuis of zorgvoorziening?

  1. Tijdens een eerste kennismaking stellen we je onze collectie en werking voor.
  2. Na het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst bepalen we een startdatum.
  3. Bij de start leveren we een startcollectie. De vrijwilligers en betrokken medewerkers krijgen een korte introductie om aan de slag te kunnen.
  4. We nodigen de vrijwilligers en medewerkers uit om de basisopleiding te volgen.

Contacteer ons