Intermediaire Structuur (IMS) Navelstrengbloed

IMS van Rode Kruis-Vlaanderen staat in voor de verwerking, bewaring en uitgifte van navelstrengbloed. Dat gebeurt in samenwerking met de Navelstrengbloedbank van UZ Gent.

Wanneer het navelstrengbloed aan alle acceptatiecriteria voldoet, worden de stamcellen uit het navelstrengbloed opgeslagen. Deze stamcellen kunnen aangewend worden bij de behandelingen van verschillende aandoeningen, zoals leukemie.

Laatst aangepast op 27/06/18.