Laboratorium voor Klinische Biologie

RIZIV erkenning Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen

Kwaliteitssysteemattesten van Laboratorium voor Klinische Biologie - Rode Kruis-Vlaanderen

ISO 15189 accreditatie (412-MED)

Scope

Lijst van geaccrediteerde laboratoriumonderzoeken verricht in Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen

Accreditatieattesten

ISO 15189 accreditatieattest van Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen

European Federation of Immunogenetics (EFI) accreditatie

(02-BE-005.995)

Scope en accreditatieattest

EFI accreditatieattest van HILA

Eurotransplant

Eurotransplant identificatie voor HILA: BMETT

Externe kwaliteitscontrole programma's

Info vereist bij ziekenhuisaccreditatie

Verwijzing naar BELAC accreditatie

Als klant van Laboratorium voor klinische biologie Rode Kruis-Vlaanderen mag u verwijzen naar de BELAC accreditatiestatus van LKB, maar u dient hierbij volgende voorwaarden te respecteren:

  • De verwijzing naar de accreditatie onder vorm van de tekst ‘Laboratorium voor klinische biologie Rode Kruis-Vlaanderen is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 412-MED’ mag voorkomen op informatieve of publicitaire documenten die u gebruikt, voor zover dit overeenstemt met de activiteiten waarvoor het accreditatiecertificaat geldt. 
  • Het gebruik van het BELAC-symbool is niet toegelaten.
  • Rapporten die door Laboratorium voor klinische biologie Rode Kruis-Vlaanderen werden uitgegeven en waarop de verwijzing naar accreditatie voorkomt, mogen vermenigvuldigd worden ‘in hun geheel’. Indien dit slechts gedeeltelijk gebeurt, moet u de formele en schriftelijke goedkeuring aanvragen via dienstvoorhetbloed@rodekruis.be.
  • U wordt op de hoogte gesteld van elke intrekking of verzaking van de BELAC geaccrediteerde activiteiten via nieuwsbericht op de website en dient hierbij de nodige consequenties in te schatten voor de eigen activiteiten. U dient in dit geval elke verwijzing naar de BELAC acceditatiestatus van LKB te staken.

Te allen tijde dient te worden voldaan aan de bepalingen vastgelegd door BELAC in de laatst gepubliceerde versie van het document BELAC 2-001, beschikbaar via www.belac.be.

Indien LKB misbruik of foutief gebruik vaststelt bij haar klanten, neemt LKB acties naar de klanten en informeert BELAC hierover.

Laatst aangepast op 05/09/23.