Voor onze verschillende diensten en activiteiten

Rode Kruis-Vlaanderen en de met Rode Kruis-Vlaanderen verbonden vzw’s (Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW,  Jeugd Rode Kruis VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Rode Kruishotel VZW of VZW Rodekruisvakanties VZW) verwerken je persoonsgegevens voor diverse doeleinden en verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De verwerking voor leveranciers en klanten

Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen of naargelang de entiteit waarmee je een overeenkomst hebt gesloten, Jeugd Rode Kruis VZW, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Rodekruisvakanties VZW, Rode Kruishotel VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW of VZW Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen, verwerken jouw gegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het beheer van onze leveranciers of van onze klanten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met onze organisatie of een van bovenvermelde vzw’s.Tevens verwerken wij jouw gegevens in het kader van klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

Wij verstrekken jouw gegevens aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal en softwareleveranciers.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

Jouw persoonsgegevens die wij verwerken worden bewaard voor de duur van de uitvoering van de overeenkomst met de leverancier of klant.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be).

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be  
tel 0032 2 247 48 00

Laatst aangepast op 31/03/20.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.