Terugroepen van bloedproducten (recall)

  • RKV staat in voor het terugroepen van nog in omloop zijnde bloedproducten die om één of andere reden niet voldoen aan de kwaliteitsvereisten, als voorzorgsmaatregel. Het niet-conform zijn kan een donorgerelateerde factor betreffen maar ook een probleem geweest zijn bij afname, productie, distributie, bewaring, testen, kwaliteitscontrole, vrijgave. Wat de donorgerelateerde zaken betreft gaat het vooral over postdonatiemeldingen waaronder ook ziektesymptomen en mogelijke fouten bij de donorselectie: zaken die een reden tot uitstel hadden gevormd indien wel geweten/vermeld/correct beoordeeld op moment van de donatie of waarvan we vermoeden dat de donor mogelijk al in de incubatiefase was op het moment van de donatie (in geval van ziektesymptomen postdonatie). Bij een terugroeping verzoekt RKV de ziekenhuizen om de bloedproducten van de betrokken donor met de eerstvolgende normale ziekenhuislusrit van IHcT te retourneren naar RKV.

De bloedproducten die omwille van terugroeping door RKV effectief cfr. de procedure ‘Organisatie van retour transport’ geretourneerd worden naar RKV worden niet aangerekend aan het ziekenhuis.

  • Het terugroepen (recall) van bloedproducten uitgeleverd aan de ziekenhuizen dient te worden onderscheiden van een lookback-procedure.  Een lookback-procedure wordt door de bloedinstelling geïnitieerd om de ontvangers van bloedproducten van potentieel infectieuze bloeddonaties te traceren. Het gaat hierbij over bloedpoducten met risico op majeure bloedoverdraagbare infecties, nadat bij de donor een dergelijke infectie ter gelegenheid van een volgende donatie werd vastgesteld (of de donor aan de bron lag van een posttransfusie-infectie) en we niet kunnen uitsluiten dat dit bij de uitgeleverde en reeds toegediende producten van vorige donaties nog geen risico vormde, omdat de donor toen mogelijk nog in de diagnostische vensterperiode verkeerde of de donatie toen op deze infectie (in geval van T. cruzi, malaria, occulte HBV en geen aHBc bepaling gebeurd of IDT NAT) niet specifiek getest geweest is. We lichten de behandelende arts van de patiënt die dergelijk bloedproduct kreeg in met het advies de patiënt te testen zo dit nog klinisch relevant is en vragen om ons op de hoogte te houden van het resultaat bij de patiënt.

 

Laatst aangepast op 10/09/20.