Retour en crediteren van vervallen of teruggeroepen bloedproducten

Er is geen retour van vervallen bloedproducten vanuit het ziekenhuis naar RKV noodzakelijk noch gewenst tenzij het vervallen product voor creditering in aanmerking komt. Om gecrediteerd te kunnen worden, moet het product geretourneerd worden naar RKV conform de retourprocedures beschreven onder 'Organisatie van retour transport van bloedproducten'.
Crediteren, en bijgevolg retour van het vervallen product, is enkel mogelijk wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • Vervallen erytrocytenconcentraten van het bloedgroep type B of AB
  • Vervallen erytrocytenconcentraten die op het ogenblik van inontvangstneming minder dan 7 dagen houdbaar zijn
  • Vervallen bloedplaatjesconcentraten die in onderstaande tabel vermeld zijn als ten laste van RKV, met vermelding van de retour vereiste om te kunnen gecrediteerd worden.

De tabel toont o.a. dat de kostenregeling verschilt afhankelijk van het type bestelling, de minimum houdbaarheid van de geleverde bloedplaatjes en de afspraak tussen RKV en het ziekenhuis aangaande een ‘afgesproken’ bloedplaatjesvoorraad in het ziekenhuis (vastgelegd in ROOS).

Klik op de afbeelding voor een volledige schermweergave ervan.

 

In zoverre terugbezorgd binnen uiterlijk 7 dagen na hun vervaldatum worden deze vervallen bloedproducten niet aangerekend aan het ziekenhuis, tenzij beschadiging wordt vastgesteld bij terugname.

                                                                                                                                                                   

Laatst aangepast op 30/03/23.