Ad-hoclevering

De term ‘ad-hoclevering’ refereert naar de levering van bloedproducten d.m.v. een transport dat ad hoc moet aangevraagd worden door hetzij RKV, hetzij het ziekenhuis ter uitvoering van een specifieke ad-hocbestelling, van een bestelling van patiënt-specifieke bloedproducten of van gecompatibiliseerde bloedproducten. 
In tegenstelling tot de normale leveringen wordt dit ad hoc georganiseerd transport niet uitgevoerd d.m.v. IHcT’s vaste ziekenhuistransport lusritten en zijn deze ad-hoctransporten in naam van en voor rekening van het ziekenhuis.

Uitsluitend in geval van een ad-hocbestelling met een dringendheidsgraad Laagdringend van een ziekenhuis met afgesproken bloedplaatjes voorraad voor levering op maandagochtend, organiseert RKV het transport van de bloedplaatjes in naam en voor rekening van RKV.

Bij ad-hocleveringen zijn de procedures ‘In Ontvangstneming bij Uitgifte in het Rode Kruis-Vlaanderen’ en ‘Regeling voor retour van examboxen afkomstig van een ad-hoctransport van bloedproducten’ steeds van toepassing.

Bij uitgifte in RKV van bloedproducten die ad-hoctransport van RKV naar het ziekenhuis vereisen, zorgt RKV voor de gevalideerde verpakking en conditionering van de bloedproducten zodanig dat - in zoverre het transport niet langer dan 3u duurt en gebeurt bij een omgevingstemperatuur tussen minimum 15°C en maximum 25°C - de integriteit en traceerbaarheid van de labiele bloedderivaten geborgd is tijdens het ad-hoctransport.  De validatiegegevens kunnen opgevraagd worden via dienstvoorhetbloed@rodekruis.be.

Zoals reeds jaren gangbaar stuurt RKV bij elke bloedproductenlevering één of meerdere digitale leveringsbestanden (1 bestand per exambox) elektronisch naar het ziekenhuis.
Daarenboven is een afgedrukte leveringsbon met vermelding van de producten (bloedproducten met evt. toebehoren en/of een temperatuursonde) aanwezig in de documentzipzak vastgemaakt aan de exambox.

Regeling voor retour van examboxen afkomstig van een ad-hoctransport van bloedproducten

Het ziekenhuis kan voor de vereiste retour van de examboxen en conditioneringsmaterialen gebruik maken van een afspraak tussen RKV en IHcT om de examboxen zo snel mogelijk te retourneren naar RKV. Geef de examboxen incl. àlle conditionerings-materialen en andere toebehoren (bv. tussenschotten) bij de eerstvolgende passage van IHcT in uw ziekenhuisbloedbank mee naar het RKV-depot van herkomst.

Laatst aangepast op 27/06/19.

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.