Wijziging van de ziekenhuisbloedbankvoorraad parameters in ROOS

Parameter ‘Ideaal’ aantal in voorraad voor een gegeven bloedproduct

Er wordt de mogelijkheid geboden om voor een of meerdere van de standaard bloedproducten een ‘afgesproken voorraad’ aantal in de ziekenhuisbloedbank overeen te komen, overeenstemmend met, voor een gegeven bloedproduct type, het ‘ideaal’ aantal eenheden beschikbaar in de ziekenhuisbloedbank na bevoorrading door RKV.

Zoals beschreven in de ROOS handleiding wordt, in geval het ziekenhuis een afgesproken voorraad overeenkomst heeft afgesloten, het ideale aantal eenheden per type bloedproduct en per bloedgroep in voorraad getoond in de ROOS aanvraagschermen ‘normale bestelling’ (in geval van afgesproken voorraad overeenkomst voor erytrocytenconcentraten en/of VPVIM) en ‘normale bestelling PLC’ (in geval van afgesproken voorraad overeenkomst voor bloedplaatjesconcentraten)

 

Versie 2018 01 23

Parameter ‘Minimum’ aantal in voorraad voor erytrocytenconcentraten

Het ROOS aanvraagscherm ‘normale bestelling’ toont een ‘minimum aantal’ erytrocytenconcentraten per product type en per bloedgroep waarvoor het ziekenhuis met RKV een ‘afgesproken voorraad’ overeenkomst met RKV heeft afgesloten. Dit minimum aantal is vermeld in een ‘Minimum’ kolom naast de ‘Ideaal’ kolom.

De minimum aantallen zijn door RKV berekend o.b.v. het gemiddelde erytrocytenconcentraten verbruik over hetzij 3 dagen (ziekenhuizen met verbruik > 4500 ECLs per jaar) hetzij 4 dagen (ziekenhuizen met verbruik < 4500 ECLs per jaar).

Zoals beschreven in de ROOS handleiding moet de ‘Minimum’ parameter in ROOS het ziekenhuis helpen om de kans op stockbreuk en op dringende transporten van erytrocytenconcentraten zoveel mogelijk te reduceren.

 

 Versie 2018 01 23

Onderhoud van de ‘afgesproken voorraad’ afspraken en de er aan verbonden Ideaal en Minimum parameters in ROOS

Het ziekenhuis kan door eenvoudige aanvraag bij RKV de in ROOS vastgelegde Ideaal en Minimum parameters laten wijzigen.  Gelieve uw vraag te richten naar dienstvoorhetbloed@rodekruis.be.  Een medisch staflid van RKV, bij voorkeur diegene die lid is van uw ziekenhuis transfusie comité, zal U dan telefonisch contacteren om de verdere afhandeling af te spreken en te adviseren omtrent de aanvraagprocedure, o.a. door insturen van een schriftelijke aanvraag o.v.v. een door U ingevuld standaard formulier dat hier beschikbaar is.   

 

Versie 2018 01 23

Laatst aangepast op 26/01/18.