Bestelling bloedproducten voor transfusie buiten ziekenhuis

Aanvraagprocedure gecompatibiliseerd bloedproduct voor transfusie buiten ziekenhuis

De aanvraagprocedure wordt gestart met een telefonisch contact met de klinisch bioloog van het Rode Kruis-Vlaanderen via het bloedbanklab om de indicatiestelling te verzekeren. Voor de eigenlijke bestelling van het bloedproduct dient u vervolgens het voorschriftformulier in te vullen. Op dit formulier dient u aan te geven, naast gegevens van patiënt en voorschrijver:

  • Welk bloedproduct en het aantal u wenst aan te vragen
  • Informatie m.b.t. de facturatie

Het voorschriftformulier bevat ook de overeenkomst aangaande verantwoordelijkheden van de voorschrijver ter naleving van de wettelijke bepalingen zoals uiteengezet in de Publicatie van de Hoge Gezondheidsraad nr 8177 dd. 2 mei 2007, getiteld “Bloedtransfusie buiten het ziekenhuis” en de Wet in zake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg van 22 april 2019. De bepalingen in verband met de karakterisatie waarvan sprake in de artikelen 12 en 13 van de wet van 22 april 2019, moeten worden nageleefd door de gezondheidszorgbeoefenaar.

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende voorschriftformulier samen met het staal aan het bloedbanklab van RKV.

Indien het ABO/D type van de patiënt nog niet gekend is in het bloedbanklab van RKV (na verificatie door klinisch bioloog), dient een tweede, onafhankelijk afgenomen staal met aanvraagformulier voor een tweede ABO/D bepaling toegestuurd te worden met vermelding van het aanvraagpad ‘Aanvraag van gecompatibiliseerd EC voor transfusie buiten ziekenhuis’

  

Uitvoering van de aanvraag

Wanneer er een geschikt product beschikbaar is, zal het bloedbanklab de voorschrijver contacteren zodat het product opgehaald kan worden door de voorschrijver. De voorschrijver organiseert zelf het transport.

Hierbij is de voorschrijver verantwoordelijk voor de conforme bewaring en traceerbaarheid van het bloedproduct tijdens het transport.

Tevens dient de voorschrijver binnen drie werkdagen na ontvangst van het bloedproduct, de verpakkingsmaterialen, exambox inclusief alle conditioneringselementen, te retourneren naar het RKV bloedbanklab van uitgifte.

 

Na de transfusie

De eindbestemming (toediening aan patiënt of vernietiging) van het geleverde bloedproduct moet, binnen uiterlijk drie werkdagen na levering gemeld worden aan RKV. Hiervoor dient u gebruik te maken van het meldingsformulier. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend verstuurd te worden naar dienstvoorhetbloed@rodekruis.be.

Laatst aangepast op 16/02/22.