Preventieve hulpacties

Altijd paraat voor het geval dát…

Waar veel mensen bij elkaar komen, is er een verhoogd risico op ongevallen. Geen nood, het Rode Kruis is in de buurt. Je hebt de Rode Kruisvrijwilligers zeker al eens aan het werk gezien tijdens een popconcert, een wandeltocht, een sportwedstrijd...Ze staan altijd paraat om iemand te helpen die zich onwel voelt, pijnlijke blaren heeft, gevallen is of zwaardere letsels heeft opgelopen. Of ze versnellen bij een werkelijke ramp de werking van het rampenplan.

Onze inzet, veel meer dan een tentje plaatsen...

De Rode Kruisvrijwilligers geven graag een stukje van hun vrije tijd om anderen te helpen. Dat doen ze met de nodige deskundigheid. Bovendien worden ze voortdurend bijgeschoold om hun kennis te vervolmaken. Elke hulpactie wordt grondig voorbereid. De vrijwilligers houden rekening met een heleboel factoren: het weer, soort risico’s, aantal aanwezigen, grootte van het terrein… Ze maken ook afspraken met de andere hulpdiensten die aan de hulpactie meewerken. Daarnaast zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat ook toegangs- en afvoerwegen vrij zijn om eventuele gewonden snel te kunnen helpen.

Onze tent op uw evenement!

Rode Kruis-Vlaanderen is jaarlijks aanwezig op meer dan 10.000 evenementen. Organiseer jij ook een concert, sportwedstrijd of ander event en wil je dat Rode Kruis Poperinge mee voor de veiligheid zorgt? Neem dan zeker contact met ons op via hulpdienst@poperinge.rodekruis.be of contacteer ons via ons contactformulier.

Meer info preventieve hulpactie

Snelle en doeltreffende hulp bij rampen

Het Rode Kruis streeft ernaar om de risico’s op rampen te voorkomen en we helpen vermijden dat een ‘kleinschalig’ ongeval leidt tot een grootschalige ramp. De aanwezigheid van het Rode Kruis is geen garantie dat er niks gebeurt. Maar als we aanwezig zijn, kunnen we snel en doeltreffend ingrijpen. We proberen er dan voor te zorgen dat de gevolgen van een ramp beperkt blijven.

Concreet helpt het Rode Kruis bij: verkeersongevallen, branden, gaslekken en –ontploffingen, wateroverlast, instortingen, monsterfiles in de brandende zon, ... 

Meer info rampenhulpverlening

Een uitgebreide fotoreportage van hoe deze snelle en doeltreffende hulp er net aan toe gaat vind je terug via onderstaande link. Daar staat het verslag van rampoefening 'NIAGARA' van 1 juni 2016.

Rampoefening NIAGARA