Rampoefening Niagara

Het scenario

Op woensdag 1 juni vormde het Ieperse pretpark Bellewaerde het decor voor een multidisciplinaire rampoefening. Aan de oefening namen een 120 - tal figuranten en meer dan 80 hulpverleners deel. Volgens het scenario zorgde een kortsluiting in een hoogspanningscabine voor een heuse ontploffing. Attracties blokkeerden en in één van de restaurants van het park brak brand uit. De hulpverleners van het pretpark zorgden voor de eerste hulp en verwittigden de externe hulpdiensten.

Eenmaal in het park de hulpverlening op gang kwam gebeurde op de parking van het pretpark nog een incident waarbij een botsting tussen verschillende auto's werd geënsceneerd. Aan de oefening namen drie brandweerposten, het psychosociaal hulpverleningsnetwerk van Zonnebeke, drie MUG - teams, vijf 112 - ziekenwagens, zeven 105 - ziekenwagens en twee SIT - teams deel. Ook Rode Kruis Poperinge droeg zijn steentje bij met een bemande ziekenwagen.

Een kijkje in het dagboek van ziekenwagen Poperinge

17.00 u:

De bemanning van ziekenwagen Poperinge vertrekt richting het Ieperse Rode Kruis - lokaal voor de briefing van rampoefening 'Niagara'. Eenmaal aangekomen aan het Ieperse Rode Kruis lokaal worden alle middelen vertrekkensklaar opgesteld. 

17.30 u:

In een korte briefing krijgen de hulpverleners de laatste instructies over de oefening. Er wordt medegedeeld dat ook het Jan Yperman Ziekenhuis weldegelijk zijn extern noodplan oefent en dat de simulanten dus dienen afgevoerd te worden naar het Ieperse ziekenhuis.

17.45u: 

Samen met de ambulanciers van de ziekenwagens Ieper, Moorslede, Wervik - Geluwe, Wevelgem 1, Wevelgem 2 en Kortrijk, de hulpverleners van de SIT-MED Kortrijk en SIT - Ieper en de operationele leiding van Rode Kruis West - Vlaanderen wordt gewacht op de afkondiging van het medisch interventieplan. 

Foto (c) Rode Kruis Poperinge

18.05 u:

De GSM's van de provinciale stafleden rinkelen. De melding dat het medisch interventieplan (MIP) wordt afgekondigd, wordt medegedeeld. Aangezien voor deze oefening rekening gehouden wordt met reële opkomst- en aanrijtijden dienen alle aanwezige hulpverleners nog even af te wachten. 

18.20u:

 De eerste Rode Kruis - middelen vertrekken richting Bellewaerde park voor de rampoefening. Ondertussen komen de eerste reguliere hulpverleningsmiddelen in het pretpark aan. De eerste MUG - arts, aanwezig op het rampterrein, neemt de taak als DIR - MED op zich. Hierbij staat deze in voor het ganse medische luik van het incident. Samen met de andere aanwezige disciplines vindt overleg plaats over hoe het rampenterrein georganisseerd zal worden. 

 

18.30u: 

De eerste Rode Kruis - middelen komen aan op het rampenterrein. De verantwoordelijke van de SIT meldt zich aan bij de DIR - MED en informeert waar de Vooruitgeschoven Medische Post (VMP) dient opgesteld te worden. In deze VMP worden alle betrokken slachtoffers die verzorging nodig hebben opgevangen en verzorgd in afwachting van beschikbaar ziekenwagenvervoer. 

Foto (c) Warre - SG

18.40u:

Ook de ziekenwagen van het Poperingse Rode Kruis vertrekt naar het Ieperse pretpark. Terwijl de betrokkenen ondermeer door klimteams van de brandweer bevrijd worden, worden de verschillende slachtoffers opgevangen in de operationele VMP. 

Foto (c) Warre - SG

18.50u: 

Alle beschikbare ziekenwagens zijn aanwezig in het pretpark en worden opgesteld in een overzichtelijk ambulancepark. Een coördinator - ambulance wordt aangesteld om de verschillende ambulances te coördineren. De rij van het ambulancepark wordt geopend door drie 112 - ziekenwagens. Ook de zeven ziekenwagens van het Rode Kruis staan er opgesteld. De rij wordt afgesloten door de ziekenwagen van Rode Kruis Poperinge. 

Foto (c) Thomas Depover

19.10u:

De verschillende ziekenwagens rijdens het pretpark in en uit. Een uur na het afkondigen van het medisch interventieplan worden de eerste slachtoffers overgebracht naar de verschillende ziekenhuizen in de buurt. Aangezien het een oefening betrof werden de slachtoffers enkel naar het Jan Yperman Ziekenhuis overgebracht. Daar werd tevens het externe noodplan van het ziekenhuis getest. Hierbij wordt de garage van het ziekenhuis ingericht als triage - ruimte om de vele slachtoffers op te vangen en vervolgens naar de nodige ruimtes in het ziekenhuis door te sturen.

 Foto (c) Peter - Jan Grimmelprez 

19.15u: 

Ziekenwagen Poperinge wordt door de coördinator-ambulance naar een pas - gebeurd incident op één van de parkings van het pretpark gestuurd. Op dat moment is er nog geen informatie over hoeveel slachtoffers er bij het incident betrokken zijn. Bij aankomst wordt al snel duidelijk dat het een zwaar verkeersongeval betreft. Twee wagens liggen op elkaar en zijn volledig uitgebrand. Een chauffeur van één van de uitgebrande voertuigen is overleden, een andere is aan beide armen verbrand. Even verder staat een wagen met vijf geknelden. Een ploeg van de Ieperse brandweer is inmiddels gestart met het blussen van de twee gebotste voertuigen. 

Foto (c) Warre - SG

19.25u: 

Terwijl de politie de nieuwsgierigen op afstand houdt komen extra ziekenwagens bij het inicdent aan. De bevrijding van de inzittenden is inmiddels opgestart en de hulpverlening op het incident in het pretpark zelf gaat ook nog steeds verder. 

Foto (c) Warre - SG

19.35u:

De eerste bevrijde slachtoffers van het incident op de parking worden door de verschillende ziekenwagens afgevoerd naar de VMP in het pretpark zelf. Daar krijgen ze de noodzakelijke medische zorgen en worden ze ingedeeld volgens ernstklasse. De zwaarst gewonde slachtoffers krijgen voorrang bij het afvoeren naar het ziekenhuis. 

Foto (c) Warre - SG

19.50u: 

Terwijl de laatste slachtoffers toekomen in de VMP krijgt de ziekenwagen van Rode Kruis Poperinge enkele slachtoffers toegewezen. De regulator, één van de aanwezige MUG - artsten, beslist om de ziekenwagen naar de spoedgevallendient van Menen te sturen. Net op het moment dat het slachtoffer in de ziekenwagen geladen werd klinkt het signaal 'einde oefening'. 

Foto (c) Rode Kruis Poperinge

20.25u: 

De aanwezige hulpverleners, simulanten en observatoren verzamelen in één van de restaurants van het pretpark voor een debriefing van de rampoefening. Er wordt nog wat bijgepraat tussen de verschillende aanwezigen en na een geslaagde rampoefening keert iedereen terug huiswaarts. 

21.45u: 

Ook de Poperingse ziekenwagenbemanning is op hun thuisbasis gearriveerd. Het verbruikte materiaal wordt terug aangevuld en om ervoor te zorgen dat alle materiaal terug beschikbaar is, krijgt de ziekenwagen nog een grondige wasbeurt langs zowel de binnen - als buitenkant.  

Meer sfeerbeelden