Rode Kruis Poperinge tijdens de 2e golf

Net als in de eerste golf van de corona-pandemie worden de vrijwilligers van Rode Kruis Poperinge opnieuw op verschillende fronten ingezet om zo de gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Na een uitgebreide inzet in het voorjaar, waarbij 16 verschillende hulpverleners meer dan 485 vrijwillige uren presteerden, kwamen eind oktober de eerste nieuwe hulpvragen binnen. In opdracht van de FOD Volksgezondheid voorzien we daarom als sinds begin november één van de drie verdeelpunten binnen onze provincie met beschermingsmateriaal voor zorgverleners uit de eerste lijn. Daarnaast werkten we ook mee aan de provinciale ondersteuning van de noodcentrale 112, waarbij onze vrijwilligers werden ingezet voor dringende COVID-ziekenwagenopdrachten. 

Verdeelpunt strategische stock

Eind oktober heeft de FOD Volksgezondheid de hulp van het Rode Kruis ingeschakeld voor het uitbouwen van verschillende verdeelpunten met beschermingsmateriaal. De pakketten zijn bestemd voor zorgverleners uit de eerste lijn die hun pakketten met beschermingsmateriaal uit de strategische stock nog niet ontvangen hebben (thuisverpleegkundigen, tandartsen, kinesisten, ...).  Zij kunnen via de federale overheid hun pakket bestellen en vervolgens ophalen in één van de verdeelpunten van het Rode Kruis. Naast het verdeelpunt in Poperinge zijn er voor West-Vlaanderen nog verdeelpunten in Roeselare en Brugge.

LET OP: Enkel zorgverleners uit de eerste lijn met een geldige bevestiging (QR-code) van hun bestelling kunnen terecht in het verdeelpunt. 

Meer info? Link voor de zorgverlener uit de eerste lijn.

Toen de vraag voor het uitbouwen van het verdeelpunt ons bereikte, mochten we al snel rekenen op het enthousiasme van vele van onze vrijwilligers. Naast het kunnen aanbieden van voldoende stockageruimte is namelijk ook hun inzet noodzakelijk om twee maal per week (op dinsdagmiddag en zaterdag) het verdeelpunt te kunnen openhouden.
Zorgverleners kunnen zich tijdens de openingsuren van het verdeelpunt aanbieden met de QR-code die ze kregen na het plaatsen van hun bestelling. Deze wordt vervolgens door onze vrijwilligers gescand waarop de zorgverlener een pakket met beschermingsmateriaal (mondmaskers, wegwerphandschoenen, isolatiejassen en een veiligheidsbril) ontvangt specifiek voor zijn beroepsgroep.

Wouter Spenninck

Verantw. Hulpdienst

COVID-ziekenwagens

Tijdens het piekmoment van de tweede golf, in november, werkten alle Rode Kruis - afdelingen uit West-Vlaanderen samen om de nodige extra ziekenwagencapaciteit te kunnen voorzien voor COVID-ritten in opdrachten van de noodcentrale 112. Daarmee namen we als Rode Kruis 25% van de dringende COVID-transporten in West-Vlaanderen voor onze rekening. 

Daarnaast  staan we nog steeds in voor niet - dringend ziekenvervoer via het oproepnummer 105. Want ook tijdens de corona-crisis moeten mensen, ongeacht of ze getroffen zijn door corona, nog steeds getransporteerd worden van/naar het ziekenhuis, woonzorgcentrum of hun thuisomgeving.

Grootste inzet ooit voor Rode Kruis Poperinge

2020 is een jaar die bij de vrijwilligers van Rode Kruis Poperinge niet vlug zal vergeten worden. Het is voor hen de grootste en langst durende inzet ooit. Naast de inzet op het niveau van de lokale afdeling, helpt het Rode Kruis ook op provinciaal en nationaal niveau. Zo zamelen we plasma in voor de behandeling van het virus, worden crisisvrijwilligers ingezet ter ondersteuning van diverse zorginstellingen, ...


Wie ons als plaatselijke afdeling een duwtje in de rug wil geven kan dit via het rekeningnummer BE95 7360 2439 4958 of de link hieronder. 

Steun Rode Kruis - Poperinge