Externe wervers in Poperinge

Regelmatig zijn er externe wervers op pad in Poperinge voor Rode Kruis-Vlaanderen (hoofdzetel). Daar dit geen vrijwilligers zijn van Rode Kruis-Poperinge willen wij als afdeling graag één en ander toelichten over deze acties. Via persoonlijke gesprekken op straat zoeken wervers van Pepperminds en Direct Result naar personen die zich maandelijks willen engageren om een steentje bij te dragen aan Rode Kruis-Vlaanderen (hoofdzetel).

Deze externe wervers zijn echter geen vrijwilligers van Rode Kruis-Poperinge en ook de lokale afdeling heeft geen invloed op de plaatsen waar deze wervers verschijnen. De opbrengsten van deze campagnes gaan naar de hoofdzetel en niet naar de lokale afdeling. 

Als u liever uw steun geeft aan Rode Kruis-initiatieven in Poperinge dan kan u dus altijd de lokale afdeling steunen door een gift aan:

Rode Kruis-Poperinge
BE95 7360 2439 4958 (vermelding: gift)

Deze externe wervers horen visueel voldoende herkenbaar te zijn en moeten zich houden aan de regels beschreven in de gedragscode van Rode Kruis-Vlaanderen:

  • opkomen voor waarden
  • respecteren van de mensen
  • respecteren van de omgeving
  • respecteren van de privacy
  • werken volgens de principes in de Ethische Code voor fondsenwerving
  • en met respect voor de wet

Opmerkingen of klachten in verband met de externe werving? 

Heeft u opmerkingen of klachten in verband met deze externe werving?  Laat het ons zeker weten, wij nemen als lokale afdeling deze klachten heel ernstig en spelen deze door aan onze hoofdzetel.

U kan emailen naar  pr@poperinge.rodekruis.be of ons via facebook een bericht sturen.

Veelgestelde vragen over externe wervers:

Wat is fondsenwerving via externe wervers?

In opdracht van Rode Kruis-Vlaanderen vertellen opgeleide externe wervers over het belang van haar organisatie. Dit gebeurt op verschillende locaties: op straat, in shoppingcentra en deur-aan-deur.  Zij vragen om Rode Kruis-Vlaanderen op structurele manier te steunen met een maandelijkse gift.

Is mijn financiële bijdrage voor Rode Kruis-Poperinge?

De opbrengsten van deze campagnes gaan naar de hoofdzetel en niet naar de lokale afdeling. Als u liever uw steun geeft aan Rode Kruis-initiatieven in Poperinge, dan kan u dus altijd de lokale afdeling steunen door een gift aan:

Rode Kruis-Poperinge
BE95 7360 2439 4958 (vermelding: gift)

Elke gift groter of gelijk aan € 40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een belastingvermindering van het bedrag van uw gift. In 2020 wordt deze belastingvermindering voor giften, uitzonderlijk verhoogd van 45% naar 60%. U ontvangt automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.

Hoe zijn wervers herkenbaar?

Alle wervers horen opvallende rode uniformen te dragen met Rode Kruis-logo. Bovendien is elke werver verplicht om hun identiteitskaart toe te voegen aan hun identificatiebadge. 

Kunnen jullie niet aankondigen wanneer deze externe wervers langskomen?

Wij hebben als lokale afdeling geen invloed op de plaatsen waar deze externe wervers zullen actief zijn in Poperinge. Wij kunnen enkel nakijken in een extern bestand (op weekbasis) of er effectief externe wervers gepland zijn.

Hebt u twijfels? Contacteer ons via pr@poperinge.rodekruis.be of via facebooken wij kijken dit onmiddellijk na. 

Ik heb een klacht over een externe werver!

Ondanks dat deze externe wervers zich moeten houden aan een gedragscode, kan het soms misgaan. Vond u ze te opdringerig of onrespectvol, waren ze niet genoeg herkenbaar?

Laat het ons zeker weten, wij nemen als lokale afdeling deze klachten heel ernstig en spelen deze door aan onze hoofdzetel.
Contacteer ons via pr@poperinge.rodekruis.be of via facebook.