Rode Kruisvrijwilliger in De Pinte

Rode Kruisvrijwilligers staan dag en nacht klaar om te helpen:

  • vrijwillige hulpverleners staan in voor Eerste Hulp op evenementen en bij noodsituaties
  • meermaals per jaar organiseren de vrijwilligers een bloedinzameling in het OCP
  • ervaren lesgevers verzorgen opleidingen Eerste Hulp en Reanimatie
  • brugvrijwilligers doen aan huistaakbegeleiding in de Pintse scholen

Met enthousiaste Rode Kruisvrijwilligers bouwen we de Rode Kruiskern in De Pinte verder uit. Wil je hier ook aan meewerken als vrijwilliger of bestuurslid?

Stel je kandidaat

 

Crisisvrijwilliger worden?

Wil je enkel helpen als crisisvrijwilliger? Schrijf je dan in via het platform van Rode Kruis-Vlaanderen:

crisisvrijwilligers.rodekruis.be

Jij maakt het verschil!

Als vrijwilliger maak  jij in De Pinte het verschil. Een greep uit de mogelijkheden: 

Vrijwilliger hulpdienst

Als eerstehulpverlener sta je met enkele collega's in voor de medische hulpverlening op kleine en grote evenementen. In De Pinte is dat bijvoorbeeld bij sportevenementen, Zeverrock, Speelstraat, schoolfeesten, ... Ook bij noodsituaties en grote evenementen in andere gemeentes kan je ingeschakeld worden.

Eerstehulpverleners engageren zich typisch om één keer per maand hulp te verlenen als dat wordt gevraagd. Soms is dat frequenter (tot bijvoorbeeld eenmaal per week), bij anderen minder frequent (minimaal eenmaal per drie maand).

Praktisch? We zorgen voor een gepaste opleiding, goede omkadering en professionele uitrusting. Of je nu 'leek' bent of reeds over een opleiding beschikt, we werken een passend opleidingstraject uit op jouw maat.

Meld je aan als vrijwilliger

Lesgever Eerste Hulp en Reanimatie

Als lesgever laat je geïnteresseerden kennismaken met de basisprincipes van Eerste Hulp.

Vrijwillige lesgevers engageren zich typisch om één keer per maand een les te geven. Bij sommige vrijwilligers is dat frequenter (tot eenmaal per week), bij anderen minder (minimaal eenmaal per drie maand).

Praktisch? Als je nog niet over een vooropleiding beschikt, start je zelf met de opleidingen 'Eerste Hulp' en 'Helper'. Daarna volgt een lesgeverstraject waarbij je een groep leert leren.

Meld je aan als vrijwilliger

Brugvrijwilliger

Niet alle kinderen krijgen thuis de begeleiding die ze verdienen. Soms kunnen ouders zelf niet lezen of schrijven, of soms kennen ouders de taal niet. Een brugvrijwilliger vormt de 'brug' tussen de school en het thuismilieu. Door elke week een uurtje bij een kind uit de buurt langs te gaan, zorg je voor een vlotte schoolcarrière van het kind. Dit alles uiteraard in nauwe samenwerking met de school en de ouders.

Een brugvrijwilliger maakt zich dus een uurtje per week vrij voor zo'n engagement. In blok- of vakantieperiodes gaan de begeleidingen vaak niet door.

Praktisch? We voorzien een opleiding, en na deze opleiding kan je als 'brugvrijwilliger' een kind gedurende het schooljaar begeleiden.

Meld je aan als vrijwilliger

Medewerker Communicatie en Werving

Samen met alle vrijwilligers zet je het Rode Kruis in De Pinte verder op de kaart. Je communiceert welke kansen het Rode Kruis biedt, wanneer de bloedinzamelingen zijn en wat het Rode Kruis betekent voor onze gemeente. Je nodigt mensen uit om opleidingen 'Eerste Hulp' te volgen of om zich zelf te engageren binnen het Rode Kruis.

Zo'n engagement is typisch één of twee avonden per week - het is ook niet erg als er een rustige periode van enkele weken geen activiteiten zijn.

Praktisch? Je bent een goede communicator en je hebt een feeling voor goede communicatie via diverse kanalen. Misschien heb je wel ervaring met social media, met grafisch ontwerp, met vlotte teksten?

Meld je aan als vrijwilliger

Medewerker Bloedinzameling

Op jaarbasis zijn er acht bloedinzamelingen in het OCP De Pinte. Je kan op drie manieren meewerken:

  • op de avond van de bloedinzameling: je bent iets vroeger aanwezig om de zaal, drank en koekjes klaar te zetten. Je verwelkomt de donoren en biedt hen na de collecte een versnapering aan
  • in de aanloop van de bloedinzameling zorg je voor promotie: je verspreidt affiches, flyers of gebruikt sociale media om mensen aan te sporen zich in te schrijven om bloed te geven
  • We zoeken ook iemand om plasmaritten te organiseren: afspreken met groepjes van 3 of 4 donoren om samen plasma te geven in het donorcentrum in Gent. Uiteraard zorgen wij voor transport!

In het eerste geval verwachten we dat je bij de meeste bloedcollectes aanwezig kan zijn. Voor de andere opdrachten kan je de promotie maken waar en wanneer je dat wil, wellicht vraagt dit gemiddeld twee à vier uurtjes per maand.

Praktisch? Je hebt goede sociale vaardigheden en wel wat zin voor initiatief. We kijken ernaar uit om kennis te maken!

Meld je aan als vrijwilliger

Bestuursleden Rode Kruiskern De Pinte

Als bestuurslid bouw je de werking van het Rode Kruis in De Pinte verder uit. Je bekijkt welke noden er zijn in de gemeente en neemt initiatief om met het Rode Kruis en zijn vrijwilligers te helpen waar nodig.

Praktisch? Je hebt ervaring in jeugdbeweging, vrijwilligerswerk of sociaal werk. Je kan anderen motiveren en je zet samen met andere vrijwilligers je schouders onder de Rode Kruiskern De Pinte

Meld je aan als vrijwilliger