Rode Kruisvrijwilliger in De Pinte

Vrijwilligers organiseren meermaals per jaar een bloedinzameling in het Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP). Het Rode Kruis doet nog veel meer in De Pinte: 

  • dag en nacht staan vrijwillige hulpverleners klaar voor hulp op evenementen en bij noodsituaties
  • vrijwillige lesgevers verzorgen opleidingen Eerste Hulp en Reanimatie
  • brugvrijwilligers doen aan huistaakbegeleiding, sociale hulpverleners bezoeken ouderen, …

Met enthousiaste Rode Kruisvrijwilligers bouwen we de Rode Kruiskern in De Pinte verder uit. Wil je hier ook aan meewerken als vrijwilliger of bestuurslid?

Stel je kandidaat

 

Info-avond

Op regelmatige basis organiseren we een info-avond in De Pinte.

Met een aantal Rode Kruisvrijwilligers geven we toelichting over de werking van het Rode Kruis, hoe we ten dienste staan van alle inwoners en organisaties in De Pinte, en hoe jij eraan kan bijdragen. 

Schijf in voor de info-avond

 

Jij maakt het verschil!

Als vrijwilliger maak  jij in De Pinte het verschil. Een greep uit de mogelijkheden:

 

Vrijwilliger hulpdienst

Als hulpverlener sta je met enkele collega's in voor de medische hulpverlening op kleine en grote evenementen. In De Pinte is dat bijvoorbeeld bij sportevenementen, Zeverrock, Speelstraat, schoolfeesten, ... Als je dat wenst neem je ook deel aan evenementen in andere steden en gemeenten. Ook bij grote noodsituaties kan je ingeschakeld worden.

Praktisch? We zorgen voor een gepaste opleiding, goede omkadering en professionele uitrusting. Of je nu 'leek' bent of reeds over een opleiding beschikt, we werken een passend opleidingstraject uit op jouw maat.

Lesgever Eerste Hulp en Reanimatie

Als lesgever laat je geïnteresseerden kennismaken met de basisprincipes van Eerste Hulp.

Praktisch? Als je nog niet over een vooropleiding beschikt, start je zelf met de opleidingen 'Eerste Hulp' en 'Helper'. Daarna volgt een lesgeverstraject waarbij je een groep leert leren.

Brugvrijwilliger

Niet alle kinderen krijgen thuis de begeleiding die ze verdienen. Soms kunnen ouders zelf niet lezen of schrijven, of soms kennen ouders de taal niet. Een brugvrijwilliger vormt de 'brug' tussen de school en het thuismilieu. Door elke week een uurtje bij een kind uit de buurt langs te gaan, zorg je voor een vlotte schoolcarrière van het kind. Dit alles uiteraard in nauwe samenwerking met de school en de ouders.

Praktisch? We voorzien een opleiding (vier maandagavonden) vanaf 30 september. Na deze opleiding kan je als 'brugvrijwilliger' een kind gedurende het schooljaar begeleiden.

Medewerker Communicatie en Werving

Samen met alle vrijwilligers zet je het Rode Kruis in De Pinte verder op de kaart. Je communiceert welke kansen het Rode Kruis biedt, wanneer de bloedinzamelingen zijn en wat het Rode Kruis betekent voor onze gemeente. Je nodigt mensen uit om opleidingen 'Eerste Hulp' te volgen of om zich zelf te engageren binnen het Rode Kruis.

Praktisch? Je bent een goede communicator en je hebt een feeling voor goede communicatie via diverse kanalen. Misschien heb je wel ervaring met social media, met grafisch ontwerp, met vlotte teksten?

Bestuursleden Rode Kruiskern De Pinte

Als bestuurslid bouw je de werking van het Rode Kruis in De Pinte verder uit. 

Praktisch? Je hebt ervaring in jeugdbeweging, vrijwilligerswerk of sociaal werk. Je kan anderen motiveren en je zet samen met andere vrijwilligers je schouders onder de Rode Kruiskern De Pinte

Bloed en Plasma De Pinte

Volgende bloedinzamelingen:
dinsdag 1 oktober     
maandag 7 oktober

 

Volgende plasmaritten:
maandag 18 november
maandag 16 december

+ Meer info
180

Vrijwilligers

10 150

Bloed- en plasmagevers

1000

Cursisten per jaar