Tussenkomst bij rampen

Vrijwilligers van Rode Kruis-Gent worden ook ingezet bij calamiteiten als onderdeel van het MIP (Medisch Interventie Plan). Onze medewerkers leverden reeds prima werk bij grote verkeersongevallen, ongevallen in het havengebied, opvang en transport van gekwetsten, overstromingen en evacuaties.

Naast de medische hulpverlening is ook snelle psychologische bijstand noodzakelijk om het verwerkingsproces vlot te laten verlopen. Zowel de eigen vrijwilligers als externe organisaties (hulpdiensten, scholen, reisorganisaties, …) kunnen hiervoor een beroep doen op het team DSI: Dringende Sociale Interventie.

Een team van professionele medewerkers (psychologen, maatschappelijke assistenten, …) staan op vrijwillige basis in voor de eerste opvang . Zij begeleiden de getroffenen tot de reguliere structuren overnemen.

De alarmering van de Hulpdienst en van de Dringende Sociale Interventie gebeurt via het eenvormig oproepnummer 105 of door de overheid.