Project Hulpverlening Gent

Rode Kruis-Gent is een vrijwilligersorganisatie. Als u onze hulpverleners in actie ziet, zijn dat stuk voor stuk vrijwilligers. Via het Project Hulpverlening Gent brengen we de middelen bijeen om te zorgen dat Rode Kruis-Gent kan helpen.

Voor de hulpverlening in Gent ontvangt Rode Kruis-Gent immers GEEN subsidies. Dankzij giften kunnen onze vrijwilligers hun rol opnemen:

 • Opleidingen eerste hulp
 • Hulpdienst en ziekenwagendienst
 • Inzet bij rampomstandigheden
 • Ziekenhuis- en rusthuisbibliotheek
 • Daklozenopvang op vraag van Stad Gent
 • Brugfigurenproject voor kinderen die het moeilijk hebben op school
 • Fondsenwerving internationale hulp: Haïti, Filipijnen, Nepal, …
 • Rodekruisvakantiekampen en sociale vakanties
 • Werking Jeugd Rode Kruis
 • Promotie bloedinzamelingen
  Enzovoort...

Wil u de vrijwilligers van Rode Kruis-Gent helpen helpen? Vermeld dan 'Project Hulpverlening Gent' bij uw gift op rekeningnummer BE15 2900 2258 2530 van Rode Kruis-Gent, Emile Clauslaan 5, 9000 Gent.

180

Vrijwilligers

10 150

Bloed- en plasmagevers

1000

Cursisten per jaar