Hulp bij de watersnood in ons land (update 22/12/2021)

Op vraag van de stad Marche-en-Famenne en in ondersteuning van een particulier initiatief organiseerden vrijwilligers van Rode Kruis-Gent onmiddellijk na de watersnood een konvooi met hulpgoederen.

Hulpactie Marche-en-Famenne

Vrijwilligers van Rode Kruis-Gent en Rode Kruis-Sint-Amandsberg brachten in de voorbije weken ondermeer levensnoodzakelijke koelkasten naar de stad Marche-en-Famenne, samen met meubilair en huishoudtoestellen. In overleg met de stadsdiensten werden meerdere konvooien georganiseerd. De hulpgoederen werden afgeleverd in deelgemeente On en in de Waalse Expohallen.

Daarnaast werd ook medische hulp voorzien aan de reddingswerkers in Trooz, een gemeente aan de Vesder in de provincie Luik.

Vrijwilligers van Rode Kruis-Gent hebben ervaring met rampen in binnen- en buitenland. Daarom werken we samen met de lokale overheid. Zo komen de middelen goed terecht.

We zorgen ervoor dat de aangeboden hulp overeenstemt met de concrete nood op lokaal niveau.

Leen Leus

vrijwilliger Rode Kruis-Gent

Voorbereiding

Aan het eerste konvooi gingen enkele dagen voorbereiding vooraf. Zo werd er een inventaris gemaakt van de nodige hulpgoederen en spraken we ons netwerk van bedrijven aan. Er werden ondermeer een vrachtwagen en levensnoodzakelijke koelkasten kosteloos ter beschikking gesteld.

Daarnaast bezorgden we opvangmateriaal (ondermeer dekens) uit onze voorraad voor de daklozenwerking in Gent. Deze voorraad werd opnieuw aangevuld zodat we voorbereid zijn wanneer het nodig is. 

De stad Gent stelt ons bovendien meer dan 100 opvangplaatsen ter beschikking. 

Een maandelijks konvooi

In de dagen na de watersnood zorgden Gentse hulpverleners voor medische bijstand aan de reddingswerkers. Vrijwillig en onbetaald, uiteraard.

Op dinsdag 27 juli vertrok een tweede konvooi naar Marche-en-Famenne en de getroffen deelgemeente On. Op de foto de koelkasten die overgebracht werden.

Ook op 12 augustus en 6 september werden hulpgoederen overgebracht vanuit Gent en De Pinte naar Marche-en-Famenne: groot en klein elektro, zitmeubilair en verwarmingstoestellen.

Gentse vrijwilligers blijven paraat

Het (voorlopig) laatste konvooi vond plaats op woensdag 22 december 2021. Met de ontvangen giften werden koelkasten aangekocht die Rode Kruisvrijwilligers overbrachten van Gent naar Trooz. 

In totaal kon Rode Kruis-Gent zo 380 gezinnen helpen die getroffen werden door de watersnood. De meeste hulpgoederen kwamen terecht bij getroffen gezinnen in Marche-en-Famenne en Trooz. 

Dank aan iedereen die deze hulp heeft mogelijk gemaakt.

Uw bijdrage zorgt ervoor dat Gentse vrijwilligers blijven paraat staan en helpen waar de nood het hoogst is. Maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van Rode Kruis-Gent met als mededeling 'Vrijwilligerswerking Gent'
BE07 0017 8864 7866
Vanaf 40 euro zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie

Meer informatie over de Gentse Rode Kruisvrijwilligers (en hoe u kan helpen) vindt u op www.rodekruis.be/gent  

Informatie over de andere acties van Rode Kruis-Vlaanderen vindt u op www.rodekruis.be

Voor meer informatie over de verdeling van de goederen kan u terecht op de webpagina van Marche-en-Famenne

Vrijwilligers van Rode Kruis-Gent helpen in Trooz (Luik)
Koelkasten voor getroffen gezinnen (eerste konvooi)
Hulpgoederen in de 'Wallonie Expo' (eerste konvooi)
Toegang voor de omwonenden
Inladen van het tweede konvooi vanuit Gent
Het tweede konvooi bijna klaar richting Marche-en-Famenne
Uitladen in Marche-en-Famenne (tweede konvooi)
Klaar voor distributie (tweede konvooi)
Vijfde konvooi
Uitladen in Trooz (vijfde konvooi)