Gentse vrijwilligers vervoeren COVID-patiënten

De FOD Volksgezondheid doet een beroep op vrijwilligers en de ziekenwagen van Rode Kruis-Gent voor het overbrengen van COVID-patiënten tussen de Gentse ziekenhuizen. Op deze manier worden de patiënten gespreid over de beschikbare bedden en probeert men een optimale zorg te garanderen.

Gentse Rode Kruisvrijwilligers met een opleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening staan in voor het vervoer van de patiënten onder medisch toezicht van de betrokken ziekenhuizen.