Rode Kruis, voor en door Arendonk

Onze afdeling maakt deelt uit van Rode Kruis-Vlaanderen. Rode Kruis is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland.

We helpen dicht bij en ver weg

Rode Kruis is de grootste humanitaire organisatie ter wereld. Wereldwijd zijn we actief met meer dan 180 nationale verenigingen, 17 miljoen actieve vrijwilligers en honderdduizenden vaste medewerkers.

In Vlaanderen zijn er zo’n 250 lokale afdelingen. Door deze sterke verankering in heel Vlaanderen staat onze afdeling heel dicht bij de bevolking. Zo kunnen we noden snel opsporen en helpen.

Onze vrijwilligers helpen

Wat we doen, is misschien niet altijd zichtbaar. Maar het betekent wel een wereld van verschil voor de mensen die op ons rekenen. We helpen op vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening.

We doen hiervoor binnen onze afdeling enkel beroep op vrijwilligers. Onze vrijwilligers helpen op verschillende manieren en zijn de spil van onze afdeling.

Onze afdeling is op verschillende vlakken actief en bestaat uit verschillende diensten:

bloedgeven organiseren van bloedinzamelingen
Hulpdienst ondersteunen van preventieve acties tijdens evenementen,..
Internationale Samenwerking ontwikkelingssamenwerking
Jeugd Rode Kruis organiseert cursussen voor jongeren, activiteiten en een jaarlijks kamp,..
Sociale Hulpverlening project brugfiguren, huiswerkbegeleiding,..
Uitleendienst uitlenen van bedden, krukken,..
Vorming organiseren van opleidingen voor de Arendonkse bevolking
PR & Werving organiseren van activiteiten voor onze vrijwilligers en ondersteunen van de verschillende diensten