Internationale samenwerking

Elk kind, waar ook ter wereld, verdient een toekomst. Wanneer iemand de kans krijgt om naar school te gaan, heeft die een voorsprong in het leven. Door grote armoede kunnen vele kinderen in de wereld niet naar school. Ouders kunnen vaak niet voorzien in elementaire basisbehoeften. Voor schoolgeld, schooluniform en schoolbenodigdheden blijft er dan al helemaal geen geld meer over. Ook Rode Kruis Arendonk is ervan overtuigd dat een goed scholing de sleutel voor de toekomst is. Daarom biedt de afdeling al enkele jaren financiële ondersteuning aan 2 meisjes zodat zij onbezorgd naar school kunnen gaan.

Jaquelin Otzoy

Jaquelin Otzoy is een meisje van 11 jaar en woont samen met haar ouders en zusje in een klein huisje in Comalapa – Guatemala. Papa is metser en mama is weefster. Jaquelin zit ondertussen in het vijfde leerjaar en gaat naar de Nuevo Horizonte school in haar dorp. Deze school werd opgericht door de Belgische vzw “ ‘t Maya kind van nu” uit Keerbergen.

Mariam Najjuma

Mariam Najjuma (organisatie Kisa uit Arendonk) is een weeskindje van 8 jaar. Ze woont bij haar 90-jarige grootmoeder in de sloppenwijken van Kampala - Oeganda. In het kleine huisje wonen soms wel meer dan 10 familieleden. Om bij te dragen aan het familiebudget verkocht Mariam enkele jaren geleden maïs op straat. Sinds 2 jaar gaat ze naar de Sheehan Standard Primary School in Kampala. Ze zit in het eerste leerjaar. Mariam is een enthousiaste leerling en behaalt hele goede punten op school. Om haar in een veilige omgeving op te laten groeien zit Mariam op het internaat van de school.