Vorming (opleidingen)

Het Rode Kruis-Arendonk heeft een actieve dienst voor vorming en opleidingen. Zij bestaan uit enerzijds de discipline voor lesgevers en anderzijds de discipline voor simulanten. Simulanten staan in voor het grimeren van verwondingen, acteren het gedrag van een slachtoffer, ensceneren een ongeval tijdens vormingsactiviteiten, demonstraties en (ramp)oefeningen. Dit maakt onze cursus en lessen boeiend en zorgt ervoor dat de cursisten kunnen oefenen in 'levensechte situaties'.

Tijdens de opleidingen zijn er ook altijd enkele helpende handen aanwezig, zij hoeven geen voorafgaande opleidingen te hebben, maar helpen graag mee in het klaarzetten of aanreiken van het materiaal, vele handen maken licht werk.

Een ongeluk is nogal snel gebeurd, bij iemand van je gezin of een collega, het kan altijd wel eens gebeuren. Weet je dan hoe je moet reageren? Kan je eerste hulp toedienen bij een verstuiking, een brandwonde of hartfalen? Rode Kruis vindt het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen. Door de aangeboden opleidingen leren we de juiste vaardigheden aan om eerste hulp te kunnen bieden. Zo weet ook jij wat je moet doen als er iets gebeurt.

Dé referentie in eerste hulp

Mensen zelfredzaam maken is een missie die door het hele Rode Kruis wordt gedragen, de lesgevers zijn goed opgeleid en beschikken over uitstekend didactisch lesmateriaal. De oefening worden zo realistisch mogelijk gemaakt zodat praktijk beleving centraal staat. Al onze eerste hulp richtlijnen en -publicaties zijn wetenschappelijk onderbouwd. Rode Kruis volgt actief de internationale richtlijnen en vullen ze aan met onze jarenlange expertise, ervaring en onderzoek. Deze praktijk gebaseerde aanpak garandeert dat we altijd de beste adviezen kunnen geven.

Opleidingen

De lesgevers dragen hun kennis aan je over op theoretisch vlak maar ook wordt er praktisch geoefend. Hiervoor hebben we simulanten waar je mee kan oefenen. Zowel de lesgever als de simulant volgen jaarlijks de nodige bijscholingen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen bij specifieke hulp. De meest bekende opleidingen zijn de 'Eerste hulp' en 'Reanimatie' opleidingen. Daarbuiten hebben we nog verschillende standaard opleidingen en zelfs de mogelijkheid om een opleiding op maat te geven. We engageren ons ook om, in beperkte mate, de Bijscholing van Bedrijfseerstehulp te voorzien.

Simuleren

Deze groep van simulanten maken verwondingen na en creëren situaties waarin een specifieke verzorging dient te gebeuren. Zo ervaar je wat het is om iemand te verzorgen en kan je anticiperen op de reacties van een slachtoffer. 

Helpen tijdens opleidingen

Voordat we kunnen starten met een les wordt het lokaal klaar gemaakt om cursisten te kunnen ontvangen en de les te kunnen geven. Tijdens de lessen kunnen zij ook materiaal aanreiken, of klaarzetten en opruimen. Of extra informatie geven bij bepaalde les situaties als zijn de omstander die iets zien gebeuren heeft. We houden ook steeds een korte pauze waar er wat gedronken kan worden en na het lesmoment moet er ook weer een beetje opgeruimd worden.

Heb je interesse om mee te helpen neem dan contact op met de verantwoordelijke van de dienst vorming.

Project hartveilig

Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de reanimatie en door een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70%.

Het project `hartveilig` van Rode Kruis-Vlaanderen willen we met onze afdeling graag ondersteunen, enerzijds om de overlevingskans van slachtoffers bij een hartstilstand verhogen en anderzijds om de eerstehulpcapaciteiten van de Arendonkse bevolking te vergroten.

Deze doelstellingen trachten we na te leven door:

  • zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van de AED;
  • onze gemeente, bedrijven, organisaties, scholen en sportclubs te motiveren om AED-toestellen te plaatsen.

Waarom kies je ook mee voor Hartveilig?

  • Je maakt jouw omgeving een veiligere plek voor je medewerkers, leerlingen, bezoekers, leden, supporters …
  • Je behaalt een prachtig kwaliteitslabel waarover je naar de buitenwereld mag communiceren.
  • Jouw medewerkers kunnen competent optreden bij een noodgeval en leren om te durven helpen!

Aarzel niet om contact op te nemen voor meer info via: