Wie we zoeken...

Zuiderdistrict heeft nog heel wat helpende handen nodig. Ook met jouw talenten, interesses en competenties kun je je zeker nuttig maken bij onze activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van de taken waar de "nood" het grootst is, uiteraard zijn er heel wat meer activiteiten waar je als vrijwilliger leuk en aangenaam werk kan doen. Neem contact!

Vrijwilligers
(vanaf 16 jaar) info via info@zuiderdistrict.rodekruis.be:

In de Zorgbib is er grote nood aan 4-5 vrijwilligers die op een dag in de week enkele uurtjes kunnen vrijmaken, lees hier meer over deze activiteit

Bij de Sociale Hulpverlening zijn we dringend op zoek naar 4-6 vrijwilligers Brugfiguren, lees hier meer over deze activiteit

Bij PR en Werving, 1 vrijwilliger die de Facebook-pagina beheert en een Twitter-account opstart en beheert. Daarna volgt Instagram. Dit in samenspraak met de webmaster om later ook deze taak over te nemen..

Bij Vorming: 1 vrijwilliger ongevalsimulant bereid om na de combinatiecursus Eerste Hulp, de opleiding tot ongevalssimulant (10 dagen met praktische proef) te volgen, lees meer en 2 vrijwilligers lesgever eerste hulp bereid om na de combinatiecursus Eerste Hulp, de opleiding tot lesgever te volgen, lees hier meer

Bij de Jeugd: 2 initiators die bij verenigingen en in scholen voor 6 - 12 jarigen initiaties Eerstehulp geven. Hiervoor volg je eerst de combinatiecursus bij Vorming en daarna volg je de initiatoropleiding (1dag) en wordt je ondersteund door een ervaren initiator.
Ook zoeken we 1 vrijwilliger jeugdmonitor, deze lesgever bij de Jeugd volgt na de combinatiecursus Eerste Hulp de lesgeversopleiding (gespreid over 10 dagen), analoog aan deze van de lesgever Vorming alleen de vakdidactiek is dan specifiek Jeugd.

Bij de Hulpdienst:
- 2 vrijwilligers Hulpdienst bereid om na de combinatiecursus Eerste Hulp, de opleiding tot Eerstehulpverlener te volgen, meer info over de gratis opleidingen, klik hier
- 2 vrijwilligers Hulpdienst met minstens een rijbewijs BE en medische schifting (dit laatste eventueel nog te behalen) die bereid zijn om na de combinatiecursus Eerste Hulp de opleiding tot Eerstehulpverlener te volgen om als bestuurder van de minibus met aanhanger de  hulpverleners (vooral in het weekend) ter plaatse te brengen
- 1 instructeur, deze lesgever in de Hulpdienst volgt na de opleiding tot Eventhulpverlever de lesgeversopleiding (gespreid over 10 dagen), analoog aan deze van de lesgever Vorming alleen de vakdidactiek is dan specifiek Hulpdienst

Ondersteunende medewerkers
(vanaf 18 jaar), info, kandidaturen via voorzitter@zuiderdistrict.rodekruis.be:

Penningmeester en adjunct penningmeester. De penningmeester geeft betalingen op, in een professioneel online bankssysteem, die door een 2de handtekeninghouder worden gevalideerd voor uitvoering.  Zij/hij houdt de boekhouding bij (dubbele boekhouding), dit kan door thuiswerk in een ter beschikking gesteld centraal boekhoudprogramma (boekhoudpakket ‘Adfinity’). Dit kost gemiddeld 1 tot 2 uurtjes per maand. Daarnaast volgt de penningmeester zoals alle comitéleden 6 maal per jaar het afdelingscomité en brengt daar financieel verslag uit. De penningmeester werkt samen met de voorzitter en de verantwoordelijken de begroting uit en bereidt de begrotingscontrole voor. Iedereen met basisvaardigheden IT en een logisch, stuctureel inzicht kan dit snel leren met hulp van de huidige penningmeester. Ervaring met basisbegrippen economie (ook uit het secundair) kunnen de instap iets eenvoudiger maken én zijn niet echt noodzakelijk.

Adjunct verantwoordelijke Vorming zorgt samen met de verantwoordelijke voor de organisatorische en logistieke kant van de opleidingen die we aanbieden.

Wie vrijwilligerswerk in onze afdeling wil doen, wordt na voorleggen van een uittreksel uit het strafregister model 2 (gratis) uitgenodigd voor een intake-gesprek en geregistreerd als kandidaat. Na het volgen van een korte e-learning wordt je vrijwilliger en ben je verzekerd oa een verzekering lichamelijke ongevallen voor vrijwilligers en een omniumverzekering voor privé-auto's die gebruikt worden in het kader van een vrijwilligersopdracht. Bij een aantal disciplines is een verdere opleiding noodzakelijk om volwaardig me te draaien als vrijwilliger. Geen enkele vrijwilliger ontvangt een vergoeding, wel worden opleidingen, bijscholingen, materiaal, specifieke kledij,... gratis ter beschikking gesteld door de afdeling. Hiervoor verwachten we een redelijke inzet die tijdens het intakegesprek wordt afgesproken.

Gelegenheidsmedewerkers:
(vanaf 16 jaar) info via info@zuiderdistrict.rodekruis.be:

  • helpers, verenigingen, ... die ons een handje komen helpen bij de verkoop van de stickers tijdens de 14-daagse, lees hier meer

Gelegenheidsmedewerker werken slecht voor een beperkte duur met een specifieke taak mee. Zij zijn verzekerd bij lichamelijke ongevallen.