Wat je mag verwachten

Wat kan je van Rode Kruis-Zuiderdistrict verwachten?

Je bepaalt zelf de grenzen van je engagement in overleg en op zulke wijze dat het voor de vereniging leefbaar is. We maken met jou concrete afspraken over de tijd die je wilt spenderen en de taken die je als vrijwilliger wil opnemen.
We zorgen, waar nodig, voor een goede opleiding, voor begeleiding en ondersteuning die bij je taak horen.
Je krijgt een Rode Kruisbadge om je herkenbaar te maken als Rode Kruisvrijwilliger en als dit nodig is voor je functie, krijg je ook de nodige kledij ter beschikking (bijvoorbeeld Interventiekledij Hulpdienst).
We geven je informatie over de activiteiten van je dienst, je afdeling en de globale werking.
Binnen je taak krijg je de gepaste verantwoordelijkheid en inspraak.
We zorgen voor een passende verzekering.
Kosten die voortvloeien uit je vrijwilligerswerk worden vergoed.