;

Organisaties

Rode Kruis-Vlaanderen biedt heel wat opleidingen en initiaties aan. Voor alle leeftijden is er een opleiding of initiatie die inspeelt op de concrete noden.

Eerste hulp
Onderwerpen (kennismaking met enkele basisaspecten van de eerst hulp) : de vier stappen bij eerste hulp, stabiele zijligging, reanimatie met AED, verstikking, bloedingen, huidwonden, brandwonden, letsels aan botten, spieren en gewrichten, hoofd- en wervelletsels, vergiftiging, hartaanval, beroerte
Onderwerpen (uitdieping): flauwte, hersenschudding, insecten- en tekenbeet, kortademigheid en hyperventilatie, onderkoeling, zonneslag en hitteslag, epilepsie, koortsstuipen, diabetes

Themalessen en voordrachten

Telkens voor max. 15 personen. De themales duurt 3 u.
Reanimatie
Initiatie Reanimeren en defibrilleren
Reanimeren en defibrilleren
Reanimatie bij baby’s en kinderen
Eerste hulp bij verkeersongevallen
Eerste hulp op zomervakantie
Preventie en eerste hulp bij CO-vergiftiging
Eerste hulp bij sportongevallen
Eerste hulp bij huis-, tuin- en keukenongevallen
eerste hulp voor ouderen
Valpreventie bij thuiswonende ouderen
Eerste hulp bij alcohol- en drugsincidenten
Eerstehulpinitiatie voor jeugdleiders
Eerstehulpinitiatie voor leerkrachten
Initiaties voor leerlingen

Themales en voordrachten op maat met één of meer lessen uit de cursus eerste hulp (duur overeen te komen)

Info: Paula de Roover, +32474675687 of mail vorming@zuiderdistrict.rodekruis.be