;

Voor bedrijven

Eerstehulp-verleners op de werkvloer kunnen kleine wonden onmiddellijk verzorgen. Ernstige verwondingen kunnen ze inschatten en stabiliseren tot gespecialiseerde hulp opdaagt. Niet alleen voor de gewonde werknemer is dat een goede zaak, het hele bedrijf vaart er wel bij.
Rodekruis-Vlaanderen is in Vlaanderen dé expert op het vlak van eerste hulp. Onze opleidingen zijn van topniveau, onze lesgevers zijn goed opgeleid.
Al onze richtlijnen en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en jarenlange expertise.
Onze opleidingen zijn praktijkgericht, een cursus duurt 20 u incl. de praktische eindproef. Ons lesmateriaal is heel uitgebreid en up-to-date.
Naast een degelijk opleiding is het even belangrijk om de bedrijfshulpverleners jaarlijks (4 u) bij te scholen. Hiervoor kan u ook op ons beroep doen.
Zuiderdistrict organiseert opleidingen en bijscholingen in Hoboken en Wilrijk, op het bedrijf zelf of in onze lokalen.

Covid

Voor bijscholingen Bedrijfseerstehulp gelden de regels van de FOD WASO, waarin staat dat bijscholingen van 2020 gegeven mogen worden in 2021, op voorwaarde dat deze plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na de datum waarop de oorspronkelijke bijscholing moest gevolgd worden. Het bedrijf heeft dan de keuze om in 2021 twee bijscholingen van 4 uur te organiseren (eentje voor 2020 en eentje voor 2021) of om 8 uur bijscholing in één keer te organiseren.

Onze verantwoordelijke Paula De Roover, GSM +32474675687 e-mail: vorming@zuiderdisrict.rodekruis.be helpt je graag verder bij het zoeken naar een gepaste oplossing.