Help nu helpen, hou ons overeind!

Je weet dat onze belangrijkste bron van inkomsten de 14-daagse is. Je kan steeds mee helpen met de verkoop van ons nieuw artikel, de Rode Kruis-pleister. Interesse? Lees hier verder! Je kan ons ook rechtstreeks steunen een gift op onze rekening BE47 0011 3582 9580 ovv gift. Deze gift komt integraal ten goede aan de lokale werking en jij ontvangt een belastingvermindering  voor giften vanaf € 40 op jaarbasis!