Reanimeren en defibrileren

Iemand met een hartstilstand heeft nog een kans op overleven… tenminste als je snel de hulpdiensten alarmeert en daarenboven hartmassage en mond-op-mondbeademing start. Dit betekent dat meestal toevallige voorbijgangers of huisgenoten moeten reanimeren.

In de les reanimeren en defibrilleren leer je zowel reanimeren als het AED-toestel gebruiken. Op een reanimatiepop oefen je de hartmassages en mond-op-mondbeademingen in, leer je de elektroden aanbrengen en de instructies van het AED-toestel volgen. Een realistische oefening als voorbereiding voor wanneer het echt nodig is om iemand het leven te redden. Je leert ook wat je moet doen als het slachtoffer bewusteloos is, maar nog wel ademt en reanimatie dus niet nodig is. Een AED zonder een opgeleide hulpverlener verliest dus grotendeels zijn waarde.

De cursus is gratis en duurt 3 uur waarna je een attest krijgt van slagen in reanimatie en gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator).

Het Sociaal Huis van stad Kortrijk organiseert in 2022 in samenwerking met Rode Kruis-Kortrijk opnieuw 11 AED opleidingen. Data kan je terugvinden in onze opleidingskalender. Inschrijven kan via https://www.kortrijk.be/formulieren/vorming-hartveilig-2022-leren-reanimeren-en-defibrilleren 

Het is een zeer praktijk gerichte cursus waardoor er per avond maximum slechts 20 cursisten kunnen inschrijven. Bij meer dan 20 cursisten kom je automatisch op de volgende sessie terecht.