Communicatie en Werving

De dienst Communicatie en Werving zorgt ervoor dat het Rode Kruis een zo ruim mogelijke bekendheid verwerft en behoudt. De informatie die wordt verspreid, omvat alle doeleinden en activiteiten van de Rode Kruiswerking. Via de dienst Communicatie en Werving wordt de externe en interne communicatie van de afdeling verzorgd. Tevens is deze dienst ook verantwoordelijk voor het werven van vrijwilligers en fondsen.