1147

Ontleende boeken

750

Bloedafnames in Kortrijk

114

Geregistreerde vrijwilligers