1863 - De geboorte van het Rode Kruis

Een Zwitserse private vereniging wil hem alvast helpen bij de uitvoering van zijn voorstellen. Er wordt een commissie gevormd die op 17 februari 1863 het 'Internationale Permanente Comité van hulpverlening aan gewonde militairen' opricht dat in 1880 het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) zal worden. Onder impuls van dit Comité komen in oktober van datzelfde jaar vertegenwoordigers van 16 Europese staten naar een vergadering in Genève. Ze keuren het voorstel van Dunant goed om verenigingen van vrijwillige hulpverleners op te richten. Ook wordt als kenteken een rood kruis op een wit veld - het omgekeerde van de Zwitserse vlag - vastgesteld. Op 29 oktober 1863 eindigt de conferentie. Deze datum kan beschouwd worden als de geboortedag van het Internationale Rode Kruis.