Dagelijkse werking

De provinciale Rode Kruiswerking bundelt de krachten van de plaatselijke afdelingen die elke dag weer paraat staan om anderen te helpen. Onze belangrijkste taak is om deze afdelingen te ondersteunen en alle mogelijke informatie door te geven aan de bevolking. We zijn op vele vlakken actief en helpen waar dat nodig is.

 

Op provinciaal niveau werden verschillende overlegorganen ingericht voor een efficiënte coördinatie. Zo garanderen we een goede wisselwerking tussen het nationaal niveau en het lokale niveau, en bevorderen we de samenwerking tussen afdelingen onderling. Ook discipline-specifiek overleg versterkt het netwerk.

 

De structuur van de provinciale werking vind je hier terug.

de coördinatie van de werking

 

Op geregelde tijdstippen overleggen de afdelingen in eigen regio. Dankzij dit lokale netwerk kan er snel worden ingespeeld op initiatieven in de buurt  en is er een solidaire uitwisseling van mensen, materieel en informatie.

 

Het overzicht van de regio’s vind je hier.

de regio's op ons grondgebied